Nabídka vzdělávání – Plyn

Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k montážím a opravám VPZ dle § 11 NV č. 191/2022 Sb.
12. 10. - 13. 10. 2022 Pardubice 5 290Zobrazit4 590 Kč Do 8. 10. 2022 platí akční cena
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k revizím a zkouškám VPZ dle § 7 NV č. 191/2022 Sb.
12. 10. - 13. 10. 2022 Pardubice 5 290Zobrazit4 590 Kč Do 8. 10. 2022 platí akční cena
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle § 12 NV č. 191/2022 Sb.
5. 10. 2022 Pardubice 2 090Zobrazit1 690 Kč Do 28. 9. 2022 platí akční cena
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - základní školení
7. 9. 2022 Pardubice 1 800Zobrazit1 500 Kč Do 31. 8. 2022 platí akční cena
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
14. 9. 2022 Pardubice 1 200Zobrazit900 Kč Do 7. 9. 2022 platí akční cena
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - získání nebo obnova Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotlakých kotlů
20. 10. 2022 Pardubice 1 800Zobrazit1 500 Kč Do 13. 10. 2022 platí akční cena
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.
Seminář pro provozovatele technických zařízení osoba odpovědná za provoz plynových a tlakových zařízení