Nabídka vzdělávání – Plyn

Nová legislativa pro oblast plynových a tlakových zařízení Seminář o změnách oproti zákonu č. 174/1968 Sb.
10. 1. 2023 Pardubice 2 000Zobrazit1 690 Kč Do 7. 1. 2023 platí akční cena
Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k montážím a opravám VPZ dle § 11 NV č. 191/2022 Sb.
18. 1. - 19. 1. 2023 Pardubice 5 290Zobrazit4 590 Kč Do 17. 1. 2023 platí akční cena
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k revizím a zkouškám VPZ dle § 7 NV č. 191/2022 Sb.
18. 1. - 19. 1. 2023 Pardubice 5 290Zobrazit4 590 Kč Do 17. 1. 2023 platí akční cena
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle § 12 NV č. 191/2022 Sb.
12. 12. 2022 Pardubice 2 090Zobrazit2 090 KčDo konání akce zbývá 7 dní
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - základní školení
24. 1. 2023 Pardubice 1 800Zobrazit1 500 Kč Do 17. 1. 2023 platí akční cena
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
7. 12. 2022 Pardubice 1 200Zobrazit1 200 KčDo konání akce zbývají 2 dny
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - získání nebo obnova Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotlakých kotlů
25. 1. 2023 Pardubice 1 800Zobrazit1 500 Kč Do 18. 1. 2023 platí akční cena
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.