Nabídka vzdělávání – Plyn

Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
20. 10. - 21. 10. 2021 Pardubice 4 459Zobrazit3 900 Kč Do 14. 10. 2021 platí akční cena
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 4 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
6. 10. - 7. 10. 2021 Pardubice 4 459Zobrazit3 900 Kč Do 28. 9. 2021 platí akční cena
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle vyhl. 21/1979 Sb.
12. 10. 2021 Pardubice 2 090Zobrazit1 690 Kč Do 5. 10. 2021 platí akční cena
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - základní školení
  Pardubice 1 800Připravujeme pro vás termín podzim 2021.
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - školení topičů 4. třídy a 3.třídy, příprava ke zkoušce
  Pardubice 1 800Připravujeme pro vás termín podzim 2021.
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.
Seminář pro provozovatele technických zařízení osoba odpovědná za provoz plynových a tlakových zařízení