Nabídka vzdělávání – Plyn

Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
2. 2. - 3. 2. 2022 Pardubice 4 459Zobrazit3 900 Kč Do 27. 1. 2022 platí akční cena
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 4 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
2. 2. - 3. 2. 2022 Pardubice 4 459Zobrazit3 900 Kč Do 27. 1. 2022 platí akční cena
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle vyhl. 21/1979 Sb.
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - základní školení
3. 3. 2022 Pardubice 1 800Zobrazit1 500 Kč Do 24. 2. 2022 platí akční cena
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
6. 4. 2022 Pardubice 1 200Zobrazit900 Kč Do 30. 3. 2022 platí akční cena
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - získání nebo obnova Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotlakých kotlů
9. 2. 2022 Pardubice 1 800Zobrazit1 500 Kč Do 2. 2. 2022 platí akční cena
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.
Seminář pro provozovatele technických zařízení osoba odpovědná za provoz plynových a tlakových zařízení