Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních

- periodické (opakovací) školení

Školení obsluh tlakových nádob stabilních

Termín dle dohody, cena kurzu od 900 Kč

V případě zájmu kontaktujte Petru Adamcovou  nebo volejte 773 741 122

Kurz je určen

novým zájemcům, kteří chtějí získat Osvědčení o způsobilosti k obsluze tlakových nádob stabilních, nebo těm, kteří si potřebují obnovit stávající osvědčení na základě §24 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Rozsah

1 den (3 vyučovací hodiny + test)

Cílem kurzu

  • seznámení se s technickými a právními předpisy, provozními požadavky, podmínkami k zajištění bezpečného provozu a praktickou činností při obsluze tlakových nádob,
  • absolventi kurzu u nás mohou získat Osvědčení o způsobilosti k obsluze tlakových nádob stabilních, které má platnost po dobu 3 let,
  • osvědčení je vyžadováno na základě technického předpisu pro provoz tlakových nádob stabilních, normy ČSN 69 0012

Tlakovou nádobu smí samostatně obsluhovat pouze fyzická osoba, která:

  • je starší 18 let,
  • je zdravotně způsobilá pro tuto práci (zdravotní prohlídka) - vzor ke stažení ZDE
  • byla s ustanovením předpisů a příslušných pokynů k provozu tlakových nádob řádně seznámena, prakticky zacvičena v obsluze tlakových nádob a přezkoušena.

 

Partneři kurzu
Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!