Nabídka vzdělávání – Elektro

Navrhování elektroinstalace podle norem a předpisů !! Seminář se uskuteční v podzimním termínu !!
28. 4. 2020 Praha 1 700Zobrazit1 490 Kč Do 14. 4. 2020 platí akční cena
Praxe, způsoby a teorie při zajišťování bezpečnosti elektrických zařízení Praxe, způsoby a teorie při zajišťování bezpečnosti elektrických zařízení
4. 6. 2020 Pardubice 1 700Zobrazit1 490 Kč Do 21. 5. 2020 platí akční cena
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - PROJEKT - praktický 6denní přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
28. 4. - 13. 5. 2020 Pardubice 15 990Zobrazit14 490 Kč Do 14. 4. 2020 platí akční cena
8. 9. - 23. 9. 2020 Pardubice 15 990Zobrazit14 490 Kč Do 25. 8. 2020 platí akční cena
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 5denní přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
28. 4. - 12. 5. 2020 Pardubice 10 190Zobrazit9 190 Kč Do 14. 4. 2020 platí akční cena
8. 9. - 22. 9. 2020 Pardubice 10 190Zobrazit9 190 Kč Do 25. 8. 2020 platí akční cena
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
28. 4. - 29. 4. 2020 Pardubice 6 190Zobrazit5 690 Kč Do 14. 4. 2020 platí akční cena
8. 9. - 9. 9. 2020 Pardubice 6 190Zobrazit5 690 Kč Do 25. 8. 2020 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
2. 4. 2020 Pardubice 1 990Z důvodu vyhlášení karantény je kurz uzavřen.
7. 5. 2020 Pardubice 1 990Zobrazit1 640 Kč Do 5. 5. 2020 platí akční cena
11. 6. 2020 Pardubice 1 990Zobrazit1 640 Kč Do 9. 6. 2020 platí akční cena
3. 9. 2020 Pardubice 1 990Zobrazit1 640 Kč Do 1. 9. 2020 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
2. 4. 2020 Pardubice 700Z důvodu vyhlášení karantény je kurz uzavřen.
7. 5. 2020 Pardubice 700Zobrazit600 Kč Do 1. 5. 2020 platí akční cena
11. 6. 2020 Pardubice 700Zobrazit600 Kč Do 5. 6. 2020 platí akční cena
3. 9. 2020 Pardubice 700Zobrazit600 Kč Do 28. 8. 2020 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 11 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru školení a přezkoušení odborné způsobilosti - základní i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Uplynulé vzdělávací akce
Co dál projektante, montére a revizní techniku v roce 2020? Jak se nedostat do problému?
Co na to investor či provozovatel v roce 2020?
ARTEZ 2020 56. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení
Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy? Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?
Bezpečná elektroinstalace IV. Bezpečná elektroinstalace IV. - návrh, realizace, revize a údržba
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko