Náš lektorský tým

Hledáme lektora REVIZNÍCH TECHNIKŮ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
Více informací ZDE.

Našimi dlouhodobými partnery jsou vynikající lektoři, spoluautoři zákonů, tvůrci norem či specialisté významných firem.
Od roku 1992 s námi spolupracovalo více než 500 externích lektorů a školitelů.

Elektro a strojní zařízení

 • Ing. Vincent Csirik   |   člen TNK 22 a TNK 97 (dříve ÚNMZ)
 • Ing. Karel Dvořáček   |   předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační rady ČKAIT
 • Ing. Bohuslav Kramerius   |   člen TNK 22 a předseda TNK 126
 • Ing. Oldřich Küchler   |   ředitel TI ČR
 • Ing. Michal Kříž  |  IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22
 • kpt. Mgr. Libor Pospíšil   |   krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeského kraje
 • Radoslav Rieger   |   revizní technik EZ-E1A
 • Josef Roďan   |   SUIP
 • Miroslav Šnobl   |    Instalace-stavby-revize Sýkořice, člen TNK 22 a Unie soudních znalců
 • JUDr. Zbyněk Urban   |   člen TNK 22
 • Ing. Miloslav Valena   |   soudní znalec a revizní technik, člen TNK 22, místopředseda Unie soudních znalců
 • PhDr. Věra Vlková CSc.   |   Koordinátorka terminologie a překladu, Česká agentura pro standardizaci, oddělení metodiky
 • Ing. Pavel Vojík   |   ÚNMZ Praha  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika | tajemník TNK 22 a TNK 126
 • Ing. Josef Vozobule   |    vedoucí pobočky Liberec Technické inspekce ČR pro elektrická zařízení

Školení a zkoušky z Odborné způsobilosti v elektrotechnice, kurzy pro revizní techniky elektrických zařízení

 • Ing. Helena Bydžovská  |  soudní znalec v oboru projektování a elektroinstalace, revizní technik E2B, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb – elektro
 • Ing. Luděk Horčička   |   revizní technik E1B
 • Jaroslav Otáhal   |   revizní technik E2A
 • Ing. Miroslav Strnad   |   revizní technik E1B
 • Miroslav Šnobl    |   revizní technik E1B
 • JUDr. Zbyněk Urban   |   revizní technik E2A
 • Ing. Vladislav Vízner   |   revizní technik E2A

Plyn a tlak

 • Karel Hnízdil   |   inspektor Technické inspekce ČR, lektor odborného plynárenského vzdělávání
 • Jaroslav Rezek   |   revizní technik plynových a tlakových zařízení, lektor odborného plynárenského vzdělávání

Další technická zákonná školení

 • Karel Baloun   |   revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení
 • Marcela Janatová   |   vyhrazená zdvihacích zařízení 
 • Jiří Kánský   |   jeřáby, vazače
 • Ing. Milan Řeháček   |   BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou, chemické látky, skladovací zařízení, obsluha tlakových nádob
 • Ing. Miroslav Šulc    |   vyhrazená zdvihací zařízení, pracovní plošiny, stavební/zemní stroje, jeřáby, vazače, VP
 • Vladimíra Šulcová   |   motorové vozíky 

Požární ochrana a ochrana průmyslových zařízení před výbuchem a požárem

 • Jan Petrus   |   specialista v oblasti požární ochrany a ochrany před výbuchem - dokumentace o ochraně před výbuchem, stanovení rizik pro průmyslová zařízení s nebezpečím výbuchu, analýza iniciačních zdrojů a poradenství v oblasti certifikace výrobků pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Radiační ochrana

 • RNDr. Čestmír Berčík   |   Regionální centrum SÚJB Ústí nad Labem, vedoucí
 • Ing. Jiří Filip   |   Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno, vedoucí Oddělení radiační ochrany
 • Jiří Jindřich  |  SÚJB, regionální centrum Hradec Králové, odborný pracovník
 • MUDr. Jana Melková   |   Centrum laserové medicíny Jevíčko, chirurg
 • Ing. Zuzana Pašková, MBA   |   M.G.P. Ltd. Zlín, výkonná ředitelka
 • MUDr. Hana Podškubková   |   Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha
 • RNDr. Zdeněk Rozlívka   |   Státní ústav radiační ochrany, vedoucí odboru
 • Mgr. Jaroslav Storm   |   Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika, radiologický fyzik
 • MUDr. Hana Žárská   |   Ústí nad Labem, specialista

Legislativa (zákon o zadávání veřejných zakázek, rodinné právo)

 • Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.   |   spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, advokát, partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.
 • Mgr. Pavel Herman   |   spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Brno, sekce veřejných zakázek
 • JUDr. Jaromír Jirsa   |   soudce Ústavního soudu České republiky 
 • Mgr. Tomáš Machurek   |   spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předseda Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, advokát, partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.
 • PhDr. Roman Miletín   |   soudní znalec, ředitel Centra psycho-sociální pomoci - Rodinné a manželské poradny Pardubického kraje
 • Mgr. Milan Šebesta, LL.M.   |   advokát, partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.
 • JUDr. Libor Vávra    |   předseda Městského soudu Praha
 • Mgr. Eva Zakouřilová    |   sociální pracovník, mediátor, Magistrát města Olomouce

Telekomunikace, radiokomunikace

 • přednáší zástupci Českého telekomunikačního úřadu, profesoři ČVUT Praha, VUT Brno a ZČU Plzeň, pracovníci firem zabývajících se radiokomunikační a telekomunikační problematikou - viz www.konferadio.cz. 

Manažerské vzdělávání

 • Ivana Watsonová   |   Leadership a business konzultant, specialista HR, mnohaleté zkušenosti z facilitace nejrůznějších pracovních skupin v Čechách i v zahraničí
 • Ing. Alena Brožková, Ph.D.   |   lektorka time managementu, managementu stresu, age managementu a managementu změny. Autorka e-booku „6 jednoduchých tipů, jak splnit úkol v termínu a zůstat v klidu“. Certifikovaná koučka CPC.
 • Mgr. Jana Dybalová   |   výtvarnice a lektorka. Věnuje se kreativitě, zaměřuje se na rozvoj potenciálu formou her. Vychází z artefiletiky, která učí na základě prožitku, 
 • PhDr. Ivana Honzlová   |    lektorka komunikačních a manažerských dovedností, osobního rozvoje
 • Mgr. Tomáš Kvarda   |    člen sociálně-právní komise Statutární město Ostrava, psycholog, člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s.
 • PaeDr. Alexandr Šenec   |   Akademický pracovník Fakulty ekonomicko-správní,  Ústav podnikové ekonomiky a managementu, Univerzita Pardubice
 • PhDr. Petr Šulc   |   lektor strategického, procesního a projektového řízení, komunikačních a manažerských dovedností, HR managementu.
 • PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D.   |    Párové poradenství, psychoterapie a psychosomatiky, problematika pro oblasti rodinné a manželské krize a stresu, vývojové krize, problematika mezilidských vztahů, osamělosti, seberozvoje a sebepojetí, osobní cestou a psychosomatiky. Člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s.