• 27letzkušeností
  • 20technickýchoborů
  • 50odbornýchlektorů
  • 45tisícproškolených

Aktuality

DŮLEŽITÉ - kurzy a školení jsou dočasně pozastaveny
Čekáme na další vývoj situace karantény a epidemie covid-19. V případě, že se bude blížit termín vypsaného kurzu a my budeme nuceni zajistit termín náhradní, všem přihlášeným se v dostatečné době ozveme.

Zajišťujeme náhradní termíny kurzů:
Revizní technik elektrických zařízení, který měl proběhnout ve dnech 16. - 17. 3. 2020
náhradní termín zatím nebyl stanoven - viz STANOVISKO TIČR,
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení, který měl proběhnout ve dnech 18. - 19. 3. 2020
- předběžný náhradní termín 29. a 30. 4. 2020),
Kurz radiační ochrany, který měl proběhnout ve dnech 17. - 19. 4. 2020, a
Kurz radiační ochrany pro stomatology, který měl proběhnout dne 18. 4. 2020
náhradní termíny zatím nebyly stanoveny.

 
STANOVISKO TIČR k prověřování odborné způsobilosti za účelem vydání osvědčení

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
SARS-CoV-2(COVID-19) a mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, rozhodla až do odvolání zavést nová opatření.

STANOVISKO SÚJB k současné situaci

Informujeme všechny naše účastníky kurzů radiační ochrany o stanovisku SÚJB k současné situaci.