• 30letzkušeností
  • 26technickýchoborů
  • 53odbornýchlektorů
  • 55tisícproškolených

Aktuality

Odborná způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022
Dnem 1. 7. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb.
Nový zákon o bezpečnosti práce
Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022. Plné znění najdete na tomto odkazu.
Podívejte se, jak se na novou legislativu v této oblasti připravuje TIČR - konkrétně zde.
 
Nová příručka elektro
Společnost IN-EL, spol. s r.o. pro Vás připravila druhé aktualizované vydání příručky Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice, jejímž autorem je Ing. Michal Kříž.
Příručku je možné zakoupit jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

DŮLEŽITÉ - nové termíny podzimních kurzů a školení 2022
Na podzimní termíny jsme pro vás připravili široké spektrum vzdělávacích kurzů a seminářů
  • ELEKTRO
  • PLYN A TLAK
  • RADIAČNÍ OCHRANA
  • TV A RADIOKOMUNKACE
  • ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK