• 31letzkušeností
  • 26technickýchoborů
  • 53odbornýchlektorů
  • 55tisícproškolených

Aktuality

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY IV. - LEGISLATIVA, REVIZE, POŽÁRNÍ OCHRANA
Zveme Vás na úspěšný seminář, který je uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem při zřizování a provozu fotovoltaické elektrárny nejen z pohledu praxe, ale i současně platné legislativy a požární ochrany. SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ 28. 5. 2024. Seminář je určen nejen pro revizní techniky, ale je vhodný pro montážní pracovníky a všechny odborníky v oboru elektro. Tento seminář navazuje na předchozí semináře a je doplněn o nové aktualizované informace.
Zveme Vás na seminář - Měřicí metody a jejich použití - 23. 5. 2024
Seminář je uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem pro provádění měření na VTEZ nejen z pohledu praxe revizního technika, ale i současné legislativy.
Obsah semináře: Základní metody měření veličin; Měření impedance smyčky; Měření parametrů RCD; Měření vlastností soustavy pro ochranu před bleskem.
Zveme Vás na odborný seminář - Zákon o zadávání veřejných zakázek
Seminář Zadávání veřejných zakázek v roce 2024 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se věnuje nejen výkladu nejčastějších a nejdůležitějších postupů a institutů a jejich praktické aplikaci, ale rovněž aktuální rozhodovací praxi a dalším výkladovým otázkám, které se vyskytují při zadávání veřejných zakázek.  
Učební testy pro revizní techniky a odbornou způsobilost v elektrotechnice
Ve spolupráci s našimi lektory a revizními techniky jsme pro Vás připravili učební testy:
630 otázek pro přípravu revizních techniků EZ ke zkouškám TI ČR.
450 otázek z Odborné způsobilosti v elektrotechnice (dříve Vyhlášky 50/1978 Sb.)
Obě knihy je možné objednat v tištěné i elektronické podobě.
Odborná publikace pro STOMATOLOGY
Pro účastníky našich kurzů máme odbornou publikaci určenou pro problematiku radiační ochrany na stomatologických pracovištíchÚčastníci našich kurzů mají uvedenou publikaci v ceně kurzovného (v případě online kurzu ve formě PDF). 
Nyní ji nabízíme i pro širokou odbornou veřejnost v tištěné podobě.   

iiSEL® — Informační servis pro elektrotechniky
Naše dceřiná firma IN-EL spol. s r.o. poskytuje široké elektrotechnické veřejnosti komerční informační, poradenské a konzultační služby v oboru silnoproudé elektrotechniky jednak v tištěné (vydavatelství), pak také v elektronické podobě (internetový informační servis pro elektrotechniky – iiSEL®). Přispíváme tak k rozvoji české elektrotechniky a ke zvyšování odborné úrovně elektrotechniků a firem podnikajících v oborech elektro. Naše produkty jsou využívány jak k základnímu, tak i k celoživotnímu vzdělávání elektrotechniků.