• 30letzkušeností
  • 26technickýchoborů
  • 53odbornýchlektorů
  • 55tisícproškolených

Aktuality

ZVEME VÁS - ⚡ A R T E Z 2023 ⚡
Připravujeme pro Vás již 58. Aktiv revizních techniků elektrických zařízení.
ARTEZ proběhne opět v Praze ve dnech 31. 1. - 1. 2. 2023.
Do 17. 1. 2023 můžete využít přihlášení za exkluzivní cenu.
Detailní program je již k dispozici na webových stránkách ARTEZu 2023 ❗❗
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY II. - PŘIPOJENÍ, REVIZE, POŽÁRNÍ OCHRANA - 28. 2. 2023
Zveme Vás na úspěšný seminář, který je uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem při zřizování a provozu fotovoltaické elektrárny nejen z pohledu praxe, ale i současně platné legislativy a požární ochrany. Seminář je určen nejen pro revizní techniky, ale je vhodný pro všechny pracovníky v oboru elektro. Tento seminář navazuje na minulý z roku 2022 a je doplněn o nové aktualizované informace.
iiSEL® — Informační servis pro elektrotechniky
Naše dceřiná firma IN-EL spol. s r.o. poskytuje široké elektrotechnické veřejnosti komerční informační, poradenské a konzultační služby v oboru silnoproudé elektrotechniky jednak v tištěné (vydavatelství), pak také v elektronické podobě (internetový informační servis pro elektrotechniky – iiSEL®). Přispíváme tak k rozvoji české elektrotechniky a ke zvyšování odborné úrovně elektrotechniků a firem podnikajících v oborech elektro. Naše produkty jsou využívány jak k základnímu, tak i k celoživotnímu vzdělávání elektrotechniků.
Odborná způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022
Dnem 1. 7. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb.