• 31letzkušeností
  • 26technickýchoborů
  • 53odbornýchlektorů
  • 55tisícproškolených

Aktuality

Učební testy pro revizní techniky a odbornou způsobilost v elektrotechnice
Ve spolupráci s našimi lektory a revizními techniky jsme pro Vás připravili učební testy:
630 otázek pro přípravu revizních techniků EZ ke zkouškám TIČR.
450 otázek z Odborné způsobilosti v elektrotechnice (dříve Vyhlášky 50/1978 Sb.)
Obě knihy je možné objednat v tištěné i elektronické podobě.
Zveme Vás na odborný seminář - Zákon o zadávání veřejných zakázek
Seminář Zadávání veřejných zakázek v roce 2024 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se věnuje nejen výkladu nejčastějších a nejdůležitějších postupů a institutů a jejich praktické aplikaci, ale rovněž aktuální rozhodovací praxi a dalším výkladovým otázkám, které se vyskytují při zadávání veřejných zakázek.  
iiSEL® — Informační servis pro elektrotechniky
Naše dceřiná firma IN-EL spol. s r.o. poskytuje široké elektrotechnické veřejnosti komerční informační, poradenské a konzultační služby v oboru silnoproudé elektrotechniky jednak v tištěné (vydavatelství), pak také v elektronické podobě (internetový informační servis pro elektrotechniky – iiSEL®). Přispíváme tak k rozvoji české elektrotechniky a ke zvyšování odborné úrovně elektrotechniků a firem podnikajících v oborech elektro. Naše produkty jsou využívány jak k základnímu, tak i k celoživotnímu vzdělávání elektrotechniků.