Nabídka vzdělávání – Plyn a tlak

Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k montážím a opravám VPZ dle § 11 NV č. 191/2022 Sb.
15. 5. - 16. 5. 2024 Pardubice 5 290Zobrazit4 590 Kč Do 11. 5. 2024 platí akční cena
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k revizím a zkouškám VPZ dle § 7 NV č. 191/2022 Sb.
15. 5. - 16. 5. 2024 Pardubice 5 290Zobrazit4 590 Kč Do 11. 5. 2024 platí akční cena
Nová legislativa pro oblast plynových a tlakových zařízení Seminář o změnách oproti zákonu č. 174/1968 Sb.
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - získání nebo obnova Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotlakých kotlů
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle § 12 NV č. 191/2022 Sb.
Uplynulé vzdělávací akce
Nová legislativa pro oblast plynových a tlakových zařízení Seminář o změnách oproti zákonu č. 174/1968 Sb.
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.