Nabídka vzdělávání – Plyn a tlak

Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k montážím a opravám VPZ dle § 11 NV č. 191/2022 Sb.
25. 9. - 26. 9. 2024 Pardubice 5 290Zobrazit4 690 Kč Do 21. 9. 2024 platí akční cena
11. 12. - 12. 12. 2024 Pardubice 5 290Zobrazit4 690 Kč Do 7. 12. 2024 platí akční cena
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k revizím a zkouškám VPZ dle § 7 NV č. 191/2022 Sb.
25. 9. - 26. 9. 2024 Pardubice 5 290Zobrazit4 690 Kč Do 21. 9. 2024 platí akční cena
11. 12. - 12. 12. 2024 Pardubice 5 290Zobrazit4 690 Kč Do 7. 12. 2024 platí akční cena
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - získání nebo obnova Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotlakých kotlů
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle § 12 NV č. 191/2022 Sb.
Uplynulé vzdělávací akce
Nová legislativa pro oblast plynových a tlakových zařízení Seminář o změnách oproti zákonu č. 174/1968 Sb.
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.