Nabídka vzdělávání – Odborná způsobilost

Odborná způsobilost v elektrotechnice (do 30. 6. 2022 - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10-11) nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
8. 9. 2022 Pardubice 2 330Zobrazit1 890 Kč Do 6. 9. 2022 platí akční cena
6. 10. 2022 Pardubice 2 330Zobrazit1 890 Kč Do 4. 10. 2022 platí akční cena
3. 11. 2022 Pardubice 2 330Zobrazit1 890 Kč Do 1. 11. 2022 platí akční cena
8. 12. 2022 Pardubice 2 330Zobrazit1 890 Kč Do 6. 12. 2022 platí akční cena
Odborná způsobilost v elektrotechnice - firemní školení na míru (do 30. 6. 2022 - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10-11) nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy? Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?
Bezpečná elektroinstalace IV. Bezpečná elektroinstalace IV. - návrh, realizace, revize a údržba
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko
8. 9. 2022 Pardubice 770Zobrazit650 Kč Do 2. 9. 2022 platí akční cena
6. 10. 2022 Pardubice 770Zobrazit650 Kč Do 30. 9. 2022 platí akční cena
3. 11. 2022 Pardubice 770Zobrazit650 Kč Do 28. 10. 2022 platí akční cena
8. 12. 2022 Pardubice 770Zobrazit650 Kč Do 2. 12. 2022 platí akční cena