Nabídka vzdělávání – Odborná způsobilost

Odborná způsobilost v elektrotechnice - (dříve Vyhláška č. 50/1978 Sb.) nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
2. 5. 2024 Pardubice - bez VN 2 499Kurz je naplněn
30. 5. 2024 Pardubice - bez VN 2 499Zobrazit2 099 Kč Do 28. 5. 2024 platí akční cena
20. 6. 2024 Pardubice - bez VN, bez VÝBUCHU 2 499Zobrazit2 099 Kč Do 18. 6. 2024 platí akční cena
5. 9. 2024 Pardubice - vč. VN 2 499Zobrazit2 099 Kč Do 3. 9. 2024 platí akční cena
3. 10. 2024 Pardubice - bez VN 2 499Zobrazit2 099 Kč Do 1. 10. 2024 platí akční cena
Odborná způsobilost v elektrotechnice - firemní školení na míru
(dříve Vyhláška č. 50/1978 Sb.)
nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy? Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?
Bezpečná elektroinstalace IV. Bezpečná elektroinstalace IV. - návrh, realizace, revize a údržba
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko