Nabídka vzdělávání – Odborná způsobilost

Odborná způsobilost v elektrotechnice - (do 30. 6. 2022 - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10-11) nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
5. 10. 2023 Pardubice - bez VN 2 499Kurz je naplněn
2. 11. 2023 Pardubice - vč. VN 2 499Zobrazit1 990 Kč Do 31. 10. 2023 platí akční cena
30. 11. 2023 Pardubice - bez VN 2 499Zobrazit1 990 Kč Do 28. 11. 2023 platí akční cena
4. 1. 2024 Pardubice - vč. VN 2 499Zobrazit1 990 Kč Do 2. 1. 2024 platí akční cena
1. 2. 2024 Pardubice - bez VN 2 499Zobrazit1 990 Kč Do 30. 1. 2024 platí akční cena
29. 2. 2024 Pardubice - bez VN 2 499Zobrazit1 990 Kč Do 27. 2. 2024 platí akční cena
Odborná způsobilost v elektrotechnice - firemní školení na míru
(do 30. 6. 2022 - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10-11)
nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy? Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?
Bezpečná elektroinstalace IV. Bezpečná elektroinstalace IV. - návrh, realizace, revize a údržba
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko
2. 11. 2023 Pardubice 2 499Zobrazit1 990 Kč Do 31. 10. 2023 platí akční cena
4. 1. 2024 Pardubice 2 499Zobrazit1 990 Kč Do 2. 1. 2024 platí akční cena