Nabídka vzdělávání

Elektro

Elektrické instalace do prostředí s nebezpečím výbuchu Elektrické instalace do prostředí s nebezpečím výbuchu
Uplynulé vzdělávací akce
Měřicí metody a jejich použití pro ověření ochranných opatření Měřicí metody a jejich použití pro ověření ochranných opatření v elektrických instalacích a v soustavách pro ochranu před bleskem
ARTEZ 2024 59. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení
Hlavní změny v elektrotechnické praxi po 1. 7. 2022 Hlavní změny v elektrotechnické praxi po 1. 7. 2022

Elektro - Revizní Technik

Elektro - Odborná způsobilost

Odborná způsobilost v elektrotechnice - (dříve Vyhláška č. 50/1978 Sb.) nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Odborná způsobilost v elektrotechnice - firemní školení na míru
(dříve Vyhláška č. 50/1978 Sb.)
nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy? Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?
Bezpečná elektroinstalace IV. Bezpečná elektroinstalace IV. - návrh, realizace, revize a údržba
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko

Plyn a tlak

Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k montážím a opravám VPZ dle § 11 NV č. 191/2022 Sb.
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám odborné způsobilosti k revizím a zkouškám VPZ dle § 7 NV č. 191/2022 Sb.
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle § 12 NV č. 191/2022 Sb.
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - získání nebo obnova Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotlakých kotlů
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
Uplynulé vzdělávací akce
Nová legislativa pro oblast plynových a tlakových zařízení Seminář o změnách oproti zákonu č. 174/1968 Sb.
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.

Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany - přípravný přípravný kurz pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické i radioterapeutické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s ORZ
Kurz radiační ochrany – opakovací další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
Kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
Uplynulé vzdělávací akce

Televizní a rozhlasové vysílání

Konference Media a technologie Zveme vás na konferenci MEDIA a TECHNOLOGIE
Uplynulé vzdělávací akce
Seminář pro servisní techniky STA Zveme Vás na odborný seminář
INTERNET VĚCÍ - technologie, protokoly, aplikace Zveme Vás na odborný seminář,
Seminář techniků televizních kabelových rozvodů s částečným zaměřením i pro techniky STA

stk

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2024 - Praha Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2024 - Brno Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2025 Tradiční seminář pro pokročilé | 31. 3. - 1. 4. 2025 | Seč
Uplynulé vzdělávací akce

Rodinné právo

Vybrané speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi s praktickým nácvikem jednotlivých technik

Manažerské vzdělávání

Test

Firemní kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
ARTEZ 2016 52. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení