Nabídka vzdělávání – Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
5. 4. - 7. 4. 2019 Pardubice 7 590Zobrazit6 590 Kč Do 23. 3. 2019 platí akční cena
Kurz radiační ochrany při stomatologických a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na zdravotnických pracovištích
6. 4. 2019 Pardubice 3 000Zobrazit2 500 Kč Do 22. 3. 2019 platí akční cena
Uplynulé vzdělávací akce