Kurz radiační ochrany – „opakovací“

další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany


Kurz je určen

Tento kurz má statut další odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany:

  • při používání ZIZ na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření,
  • při používání ZIZ na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu a
  • při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie (*),

ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

Kurz není ukončen zkouškou na SÚJB a musí být opakován každých 5 let.

UNIT s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č. 9987/2020. 

Délka kurzu

6 vyučovacích hodin

(*) Zájemci ze sekce poskytování služeb v KP ... kontaktujte nás prosím na 773 150 349.

  Pardubice cenu upřesnímePřipravujeme pro vás podzim 2020.
Uvedené ceny jsou vč. DPH
Partneři kurzu
Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!