Kalendář akcí

7. 9. 2022 UNIT s.r.o. | Teplého 1398 Pardubice Zobrazit 1360
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - základní školení
8. 9. 2022 UNIT s.r.o. | Teplého 1398 Pardubice Zobrazit 1829
Odborná způsobilost v elektrotechnice (do 30. 6. 2022 - Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10-11) nově § 6 a 7 - školení a přezkoušení dle požadavků na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
14. 9. 2022 UNIT s.r.o. | Teplého 1398 Pardubice Zobrazit 870
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
20. 9. - 4. 10. 2022 UNIT s.r.o., Teplého 1398 Pardubice Zobrazit 10255
Revizní technik elektrických zařízení (nově § 8 nařízení vlády) - 5denní přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
20. 9. - 5. 10. 2022 UNIT s.r.o., Teplého 1398 Pardubice Zobrazit 13874
Revizní technik elektrických zařízení (nově § 8 nařízení vlády) - praktický 6denní přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
21. 9. 2022 Hotel Čertousy Praha Zobrazit
Hlavní změny v elektrotechnické praxi po 1. 7. 2022 Hlavní změny v elektrotechnické praxi po 1. 7. 2022
23. 9. 2022 Pardubice ON-LINE kurz Zobrazit 2306
Kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
30. 9. 2022   ON-LINE kurz všeobecný Zobrazit 2405
Kurz radiační ochrany – „opakovací“ další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
5. 10. 2022 UNIT s.r.o. | Teplého 1398 Pardubice Zobrazit 1629
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle § 12 NV č. 191/2022 Sb.
5. 10. 2022 Hotel Čertousy Praha Zobrazit
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2022 - Praha Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy

Načti další