Revizní technik elektrických zařízení (§ 8 nařízení vlády) - 5denní přípravný kurz ke zkouškám

prodloužení platnosti osvědčení RTEZ - E2A, E2B, E1A, E1B

1. 10. - 15. 10. 2024 Pardubice 12 371Přihlásit se11 070 Kč Do 17. 9. 2024 platí akční cena
19. 11. - 3. 12. 2024 Pardubice 12 371Přihlásit se11 070 Kč Do 5. 11. 2024 platí akční cena
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Kurz (doškolení) je určen 

revizním technikům, kterým končí po pěti letech platnost osvědčení.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. - do 30. 6. 2022 Zákon č. 250/2021 Sb. - účinný od 1. 7. 2022
 § 5 pracovníci znalí § 6 NV (§ 19 zákona) - osoba znalá pro samostatnou činnost „elektrotechnik“
 § 6 pracovníci znalí pro samostatnou činnost
 § 7 pracovníci pro řízení činnosti § 7 NV (§ 19 zákona) - osoba znalá pro řízení činnosti „vedoucí elektrotechnik“
 § 8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu
 § 9 pracovníci pro provádění revizí § 8 NV (§ 11 zákona) - revizní technik
 § 10 pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování § 7 NV (§ 19 zákona) - projektování může provádět „vedoucí elektrotechnik“
 § 11 kvalifikace ve zvláštních případech § 6 NV - „elektrotechnik“ a § 7 NV - „vedoucí elektrotechnik“ více viz *Poznámka

 *Poznámka k původnímu § 11 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

  • 6 NV 194/22 Sb. , odst. 8 : Osoby, které se pro dále stanovený okruh činností považují za elektrotechniky podle odstavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci k výkonu činností v elektrotechnice pro osoby znalé, jsou :
  1. pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole, a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností, a
  2. učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, pokud byli v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s jejich činností byly ověřeny v rozsahu stanoveném v § 9.
  • § 7 NV 194/22 Sb., odst. 8 Absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují na svých pracovištích za vedoucí elektrotechniky, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností. 

Rozsah

5 dní - 3 týdny po sobě, vždy úterý a středa.
Začátek vždy od 8 hodin.

Cílem kurzu

je seznámení se změnami norem, vyhlášek a zákonů týkajících se činnosti RTEZ, pozornost bude věnována provádění výchozích a pravidelných revizí včetně správného vypracování revizních zpráv.
Podstatnou část doškolení budou tvořit konzultace otázek ze zkušebních testů TIČR.

Důležité

Dnem 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. včetně příslušných prováděcích nařízení vlády, které nahrazují vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Odkaz na znění nového nařízení vlády č. 194/2022 Sb. naleznete ZDE.


DOPORUČUJEME

Testové otázky Odborné způsobilosti v elektrotechnice

Ve spolupráci s našimi lektory a revizními techniky jsme pro Vás připravili brožuru s téměř 450 testovými otázkami.
Otázky jsou členěny do 13 skupin a kromě správných odpovědí obsahují také odkazy na konkrétní normy a vyhlášky.

Brožuru je možné objednat samostatně nebo za zvýhodněnou cenu 400,- Kč pro účastníky kurzu Odborné způsobilosti v elektrotechnice. Více informací naleznete na https://www.unit.cz/testove-otazky

Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!