Vybrané speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi

s praktickým nácvikem jednotlivých technik

 

Vzdělávací program je určen

  • sociálním pracovníkům v oblasti sociální prevence, sociální péče, sociálního poradenství,
  • úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří se zabývají výkonem sociálně právní ochrany dětí.

Cílem je

seznámení s možností používání vybraných speciálních technik v sociální terapii rodin s dětmi, se správnou aplikací konkrétních postupů u vybraných technik včetně následného kvalitního vyhodnocení práce s nimi. Jednotlivé speciální techniky, jež jsou pro tento vzdělávací program vybírány z různých oblastí sociální terapie, budou účastníkům vzdělávacího programu nejen vysvětleny, ale i prakticky předvedeny. Ve své práci budou mít možnost aplikací vhodných postupů a technik nejen eliminovat řadu negativních dopadů na rodinu, ale také získávat pro svou práci i např. pro práci soudu cenné informace a poznatky.

Přednášející

Mgr. Eva Zakouřilová   |   sociální pracovník, mediátor, Magistrát města Olomouc

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a Ministerstvem vnitra ČR (zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků)

Nenašli jste vzdělávací akci v místě či datu, který vám vyhovuje? Kontaktujte nás!