Nabídka vzdělávání – Rodinné právo

Vybrané speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi s praktickým nácvikem jednotlivých technik