Nabídka vzdělávání

Technické obory - Elektro

Revizní technik a jeho revizní zpráva aneb... Revizní technik a jeho revizní zpráva
Jak se nenechat zavřít teď, ale až potom!
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 11 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru školení a přezkoušení odborné způsobilosti - základní i v prostředí s nebezpečím výbuchu, nově i formou WEBINÁŘE
Uplynulé vzdělávací akce
Provádění revizí podle současné normy Jak se nedostat do problému v souvislosti s novými povinnostmi při provádění revizí dle současné normy
Navrhování elektroinstalace podle norem a předpisů !! Seminář se uskuteční v podzimním termínu !!
ARTEZ 2020 56. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení
Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy? Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?
Bezpečná elektroinstalace IV. Bezpečná elektroinstalace IV. - návrh, realizace, revize a údržba
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko

Technické obory - Plyn

Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 4 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.
Seminář pro provozovatele technických zařízení osoba odpovědná za provoz plynových a tlakových zařízení

Technické obory - Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany – „opakovací“ další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické i radioterapeutické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s ORZ
Kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
Uplynulé vzdělávací akce

Televizní a rozhlasové vysílání

XXX. konference RADIOKOMUNIKACE 2020 Zveme vás na XXX. konferenci RADIOKOMUNIKACE
Uplynulé vzdělávací akce
Seminář pro servisní techniky STA Zveme Vás na odborný seminář
INTERNET VĚCÍ - technologie, protokoly, aplikace Zveme Vás na odborný seminář,
Seminář techniků televizních kabelových rozvodů s částečným zaměřením i pro techniky STA

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2020 - Praha Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2020 - Brno Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
Uplynulé vzdělávací akce
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2020 Tradiční seminář pro pokročilé | 7. - 8. 4. 2020 | Seč
Seminář Elektronizace veřejných zakázek NEN z pohledu zavadatele (začátečník)

Rodinné právo

Vybrané speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi s praktickým nácvikem jednotlivých technik

Manažerské vzdělávání