Nabídka vzdělávání – Technické obory

Technické obory - Elektro

Revizní technik na rozcesti Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
Revizní technik na rozcesti Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
Vyhláška č. 50/1978 Sb.- § 5-8 a § 10-11 školení a přezkoušení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru hromadné školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
ARTEZ 2017 Zveme Vás na 53. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení.
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko
18. Odborné setkání elektrotechniků Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při činnostech v oblasti TZB
Elektrické rozvody - součást zařízení budov Zveme Vás na seminář, který je určen
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Seminář pořádaný ve spolupráci se společností Generi.
Elektrické instalace budov - inteligentní budovy !! POZOR - seminář bude z technických důvodů přesunut na jaro 2017 !!
Elektrotechnik mezi paragrafy Zveme Vás na seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Bezpečná elektroinstalace - návrh, realizace, revize a údržba Ucelená informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Technické obory - Plyn

Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 4 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.
Seminář pro provozovatele technických zařízení osoba odpovědná za provoz plynových a tlakových zařízení

Technické obory - Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
Kurz radiační ochrany při zubních radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na stomatologických pracovištích
Uplynulé vzdělávací akce