Kalendář akcí

19. 10. - 21. 10. 2018 Hotel Trim Pardubice Zobrazit 6100
Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
20. 10. 2018 Hotel Trim Pardubice Zobrazit 1700
Kurz radiační ochrany při stomatologických a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na zdravotnických pracovištích
23. 10. - 25. 10. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Zobrazit
XXVIII. konference RADIOKOMUNIKACE 2018 Zveme vás na XXVIII. konferenci RADIOKOMUNIKACE
1. 11. 2018 Hotel Žebětínský dvůr Brno Zobrazit
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2018 - Brno Aktuality, praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
8. 11. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Zobrazit 1530
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
8. 11. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Zobrazit 1990
Vyhláška č. 50/1978 Sb. se zaměřením na výbušné prostředí - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
8. 11. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Zobrazit 424
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
12. 11. - 26. 11. 2018 Dům kultury DUKLA Pardubice Zobrazit 8177
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 5denní přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
12. 11. - 13. 11. 2018 Dům kultury DUKLA Pardubice Zobrazit 4476
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
12. 11. - 27. 11. 2018 Dům kultury DUKLA Pardubice Zobrazit 13874
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - PROJEKT - praktický 6denní přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ

Načti další