Kalendář akcí

6. 9. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Přihláška 424
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
6. 9. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Přihláška 1530
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
19. 9. - 20. 9. 2018 Dům kultury DUKLA Pardubice Přihláška 4166
Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
24. 9. - 25. 9. 2018 Dům kultury DUKLA Pardubice Přihláška 4476
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
24. 9. - 9. 10. 2018 Dům kultury DUKLA Pardubice Přihláška 13874
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 6-denní přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
24. 9. - 8. 10. 2018 Dům kultury DUKLA Pardubice Přihláška 8177
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 5-denní přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
4. 10. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Přihláška 1530
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
4. 10. 2018 Dům kultury Dukla Pardubice Přihláška 424
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
19. 10. - 21. 10. 2018 Penzion Šenk Pardubice Přihláška 6100
Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
20. 10. 2018 Penzion Šenk Pardubice Přihláška 1700
Kurz radiační ochrany při stomatologických a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na zdravotnických pracovištích

Načti další