Nabídka vzdělávání

Elektro

ARTEZ 2022 57. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení
Elektrické instalace do prostředí s nebezpečím výbuchu Elektrické instalace do prostředí s nebezpečím výbuchu
Uplynulé vzdělávací akce
Některé problémy při provádění revizí a při zpracování revizní zprávy Některé problémy při provádění revizí a při zpracování revizní zprávy před zahájením účinnosti (1. 7. 2022) již platného nového zákona o VTZ

Elektro - Revizní Technik

Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů

Elektro - Vyhláška 50

Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
KLASICKÝ kurz, ON-LINE (živý přenos) nebo WEBINÁŘ (videa, elektronické testy)
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
KLASICKÝ KURZ, ON-LINE (živý přenos) neb WEBINÁŘ (videa)
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 11 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru školení a přezkoušení odborné způsobilosti - základní i v prostředí s nebezpečím výbuchu
KLASICKÝ KURZ, ON-LINE (živý přenos) nebo WEBINÁŘ (videa, elektronické testy)
Digiteq Automotive on-line školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
Navrhování elektroinstalace podle norem a předpisů !! Seminář se uskuteční v podzimním termínu !!
Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy? Proč nejsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 národní přílohy?
Bezpečná elektroinstalace IV. Bezpečná elektroinstalace IV. - návrh, realizace, revize a údržba
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko

Plyn

Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 6 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Obsluha plynových zařízení školení k obsluze vyhrazených plynových zařízení dle vyhl. 21/1979 Sb.
Revizní a zkušební technik vyhrazených plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám dle § 4 vyhl. č. 21/1979 Sb. ČÚBP
Kurz topičů nízkotlakých kotelen - získání nebo obnova Osvědčení o způsobilosti k obsluze nízkotlakých kotlů
Kurz obsluhy tlakových nádob stabilních - periodické (opakovací) školení
Uplynulé vzdělávací akce
Provoz technických zařízení na bioplynových stanicích Osoba odpovědná za provoz plynových, tlakových a elektrických zařízení.
Seminář pro provozovatele technických zařízení osoba odpovědná za provoz plynových a tlakových zařízení

Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany – „opakovací“ další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany
Kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické i radioterapeutické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s ORZ
Uplynulé vzdělávací akce

Televizní a rozhlasové vysílání

XXX. konference RADIOKOMUNIKACE 2021 Zveme vás na XXX. konferenci RADIOKOMUNIKACE
Seminář pro servisní techniky STA Zveme Vás na odborný seminář
INTERNET VĚCÍ - technologie, protokoly, aplikace Zveme Vás na odborný seminář,
Seminář techniků televizních kabelových rozvodů s částečným zaměřením i pro techniky STA

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek 2021 - Brno Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2021 - Praha Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy
Zákon o zadávání veřejných zakázek 2021 !! Z důvodu aktuální situace COVID-19 se tradiční seminář neuskuteční !!
Seminář Elektronizace veřejných zakázek NEN z pohledu zavadatele (začátečník)

Rodinné právo

Vybrané speciální techniky sociální terapie rodin s dětmi s praktickým nácvikem jednotlivých technik

Manažerské vzdělávání

Test

Firemní kurz radiační ochrany při stomatologických radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenové zařízení
ARTEZ 2016 52. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení