Nabídka vzdělávání – Radiační ochrana

Atomový zákon a prováděcí vyhlášky k novému zákonu
Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
Kurz radiační ochrany při zubních radiodiagnostických vyšetřeních příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti