Nabídka vzdělávání – Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
13. 10. - 15. 10. 2017 Pardubice 7 398Přihláška6 400 Kč Do 29. 9. 2017 platí akční cena
Kurz radiační ochrany při zubních radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na stomatologických pracovištích
14. 10. 2017 Pardubice 2 997Přihláška2 500 Kč Do 30. 9. 2017 platí akční cena
Uplynulé vzdělávací akce