Nabídka vzdělávání – Radiační ochrana

Kurz radiační ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
19. 10. - 21. 10. 2018 Pardubice 7 400Zobrazit6 400 Kč Do 6. 10. 2018 platí akční cena
Kurz radiační ochrany při stomatologických a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních povinná odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na zdravotnických pracovištích
20. 10. 2018 Pardubice 3 000Zobrazit2 500 Kč Do 6. 10. 2018 platí akční cena
Uplynulé vzdělávací akce