Nabídka vzdělávání – Elektro

Revizní technik na rozcesti Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
26. 9. 2017 Pardubice cenu upřesníme
Revizní technik na rozcesti Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
12. 10. 2017 Beroun cenu upřesníme
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
18. 9. - 3. 10. 2017 Pardubice 15 990Přihláška14 490 Kč Do 4. 9. 2017 platí akční cena
13. 11. - 28. 11. 2017 Pardubice 15 990Přihláška14 490 Kč Do 30. 10. 2017 platí akční cena
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
18. 9. - 2. 10. 2017 Pardubice 10 190Přihláška9 190 Kč Do 4. 9. 2017 platí akční cena
13. 11. - 27. 11. 2017 Pardubice 10 190Přihláška9 190 Kč Do 30. 10. 2017 platí akční cena
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
18. 9. - 19. 9. 2017 Pardubice 6 190Přihláška5 690 Kč Do 4. 9. 2017 platí akční cena
13. 11. - 14. 11. 2017 Pardubice 6 190Přihláška5 690 Kč Do 30. 10. 2017 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb.- § 5-8 a § 10-11 školení a přezkoušení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
7. 9. 2017 Pardubice 1 940Přihláška1 640 Kč Do 24. 8. 2017 platí akční cena
12. 10. 2017 Pardubice 1 940Přihláška1 640 Kč Do 28. 9. 2017 platí akční cena
2. 11. 2017 Pardubice 1 940Přihláška1 640 Kč Do 19. 10. 2017 platí akční cena
7. 12. 2017 Pardubice 1 940Přihláška1 640 Kč Do 23. 11. 2017 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
7. 9. 2017 Pardubice 700Přihláška600 Kč Do 24. 8. 2017 platí akční cena
12. 10. 2017 Pardubice 700Přihláška600 Kč Do 28. 9. 2017 platí akční cena
2. 11. 2017 Pardubice 700Přihláška600 Kč Do 19. 10. 2017 platí akční cena
7. 12. 2017 Pardubice 700Přihláška600 Kč Do 23. 11. 2017 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru hromadné školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
ARTEZ 2017 Zveme Vás na 53. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení.
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko
18. Odborné setkání elektrotechniků Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při činnostech v oblasti TZB
Elektrické rozvody - součást zařízení budov Zveme Vás na seminář, který je určen
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Seminář pořádaný ve spolupráci se společností Generi.
Elektrické instalace budov - inteligentní budovy !! POZOR - seminář bude z technických důvodů přesunut na jaro 2017 !!
Elektrotechnik mezi paragrafy Zveme Vás na seminář Unie soudních znalců,
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Bezpečná elektroinstalace - návrh, realizace, revize a údržba Ucelená informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2.