Nabídka vzdělávání – Elektro

ARTEZ 2017 53. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov - provádění a revize Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení revizního technika elektrických zařízení
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 5-8 a § 10-11
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 4
Vyhláška č. 50/1978 Sb. hromadné školení a přezkoušení pro firmy na míru