Nabídka vzdělávání – Elektro

Elektrotechnik mezi paragrafy Zveme Vás na seminář Unie soudních znalců,
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. opakování úspěšného semináře
17. odborné setkání elektrotechniků Pardubice Postupná rekonstrukce budov - provádění a revize
Elektrické instalace budov - INTELIGENTNÍ BUDOVY - systém inteligentního řízení budov a domácností.
18. Odborné setkání elektrotechniků Kladno Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při činnostech v oblasti TZB
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - nové podklady !! POZOR - seminář je z technických důvodů přesunut na 6. 12. 2016
Revizní technik elektrických zařízení - přípravný kurz ke zkouškám získání osvědčení revizního technika elektrických zařízení
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - doškolení prodloužení platnosti osvědčení revizního technika elektrických zařízení
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 4-8 a § 10-11