Nabídka vzdělávání – Elektro

Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2 Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov - provádění a revize
18. Odborné setkání elektrotechniků Kladno Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při činnostech v oblasti TZB
Bezpečná elektroinstalace - návrh, realizace, revize a údržba Ucelená informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2.
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení revizního technika elektrických zařízení
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 5-8 a § 10-11
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 4
Vyhláška č. 50/1978 Sb. hromadné školení a přezkoušení pro firmy na míru