Nabídka vzdělávání – Elektro

Revizní technik elektrických zařízení E2/A - přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 5-8 a § 10-11
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 4
Vyhláška č. 50/1978 Sb. hromadné školení a přezkoušení pro firmy na míru