Nabídka vzdělávání – Elektro

Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 6denní přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
24. 9. - 9. 10. 2018 Pardubice 15 990Zobrazit14 490 Kč Do 10. 9. 2018 platí akční cena
12. 11. - 27. 11. 2018 Pardubice 15 990Zobrazit14 490 Kč Do 29. 10. 2018 platí akční cena
  Pardubice 15 990Připravujeme
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 5denní přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
24. 9. - 8. 10. 2018 Pardubice 10 190Zobrazit9 190 Kč Do 10. 9. 2018 platí akční cena
12. 11. - 26. 11. 2018 Pardubice 10 190Zobrazit9 190 Kč Do 29. 10. 2018 platí akční cena
  Pardubice 10 190Připravujeme
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
24. 9. - 25. 9. 2018 Pardubice 6 190Zobrazit5 690 Kč Do 10. 9. 2018 platí akční cena
12. 11. - 13. 11. 2018 Pardubice 6 190Zobrazit5 690 Kč Do 29. 10. 2018 platí akční cena
  Pardubice 6 190Připravujeme
Vyhláška č. 50/1978 Sb. se zaměřením na výbušné prostředí - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
6. 9. 2018 Pardubice 2 450Zobrazit1 990 Kč Do 31. 8. 2018 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 5-8 a § 10 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
6. 9. 2018 Pardubice 1 990Zobrazit1 640 Kč Do 31. 8. 2018 platí akční cena
4. 10. 2018 Pardubice 1 990Zobrazit1 640 Kč Do 28. 9. 2018 platí akční cena
8. 11. 2018 Pardubice 1 990Zobrazit1 640 Kč Do 2. 11. 2018 platí akční cena
6. 12. 2018 Pardubice 1 990Zobrazit1 640 Kč Do 30. 11. 2018 platí akční cena
  Pardubice 1 990Připravujeme
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
6. 9. 2018 Pardubice 700Zobrazit600 Kč Do 31. 8. 2018 platí akční cena
4. 10. 2018 Pardubice 700Zobrazit600 Kč Do 28. 9. 2018 platí akční cena
8. 11. 2018 Pardubice 700Zobrazit600 Kč Do 2. 11. 2018 platí akční cena
6. 12. 2018 Pardubice 700Zobrazit600 Kč Do 30. 11. 2018 platí akční cena
  Pardubice 700Připravujeme
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 11 školení a ověření znalostí z elektrotechnických předpisů
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru hromadné školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
ARTEZ 2018 54. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení
Revizní technik na rozcestí II. Aneb co stále ještě nevíte o nové normě na revize instalací
Revizní technik na rozcesti | Beroun Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
17. odborné setkání elektrotechniků 2016 Zveme Vás na seminář "Postupná rekonstrukce budov - provádění a revize"
Bezpečná elektroinstalace III. Bezpečná elektroinstalace III. - návrh, realizace, revize a údržba
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko
Elektrické rozvody - součást zařízení budov Zveme Vás na seminář, který je určen
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Seminář pořádaný ve spolupráci se společností Generi.
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2