Nabídka vzdělávání – Elektro

Revizní technik na rozcesti | Pardubice Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
26. 9. 2017 Pardubice Přihláška
Revizní technik na rozcesti | Beroun Aneb co ještě nevíte o nové normě na revize instalací
12. 10. 2017 Beroun Přihláška
Elektrotechnik mezi paragrafy | Praha Zveme Vás na tradiční seminář Unie soudních znalců,
24. 10. 2017 Praha Přihláška
Bezpečná elektroinstalace II. | Praha | 14. 11. 2017 Bezpečná elektroinstalace II. - návrh, realizace, revize a údržba
14. 11. 2017 Praha Přihláška
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 6-denní přípravný kurz ke zkouškám získání, obnova nebo rozšíření osvědčení RTEZ
13. 11. - 28. 11. 2017 Pardubice 15 990Přihláška14 490 Kč Do 30. 10. 2017 platí akční cena
Revizní technik elektrických zařízení E2/A - 5-denní přípravný kurz ke zkouškám prodloužení platnosti osvědčení RTEZ
13. 11. - 27. 11. 2017 Pardubice 10 190Přihláška9 190 Kč Do 30. 10. 2017 platí akční cena
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů
13. 11. - 14. 11. 2017 Pardubice 6 190Přihláška5 690 Kč Do 30. 10. 2017 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb.- § 5-8 a § 10-11 školení a přezkoušení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
12. 10. 2017 Pardubice 1 940Přihláška1 640 Kč Do 6. 10. 2017 platí akční cena
2. 11. 2017 Pardubice 1 940Přihláška1 640 Kč Do 27. 10. 2017 platí akční cena
7. 12. 2017 Pardubice 1 940Přihláška1 640 Kč Do 1. 12. 2017 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 4 školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
12. 10. 2017 Pardubice 700Přihláška600 Kč Do 6. 10. 2017 platí akční cena
2. 11. 2017 Pardubice 700Přihláška600 Kč Do 27. 10. 2017 platí akční cena
7. 12. 2017 Pardubice 700Přihláška600 Kč Do 1. 12. 2017 platí akční cena
Vyhláška č. 50/1978 Sb. - firemní školení na míru hromadné školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice
Uplynulé vzdělávací akce
17. odborné setkání elektrotechniků 2016 Zveme Vás na seminář "Postupná rekonstrukce budov - provádění a revize"
ARTEZ 2017 Zveme Vás na 53. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení.
Zdravotnické prostory z hlediska elektrotechniky Zveme Vás na 3. zaktualizované opakování semináře, jehož cílem je informovat:
Revize elektrických spotřebičů v praxi seminář pořádaný ve spolupráci s firmou ILLKO Blansko
Elektrické rozvody - součást zařízení budov Zveme Vás na seminář, který je určen
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Seminář pořádaný ve spolupráci se společností Generi.
Postupná (částečná) rekonstrukce elektroinstalace budov Informace předních odborníků o nové ČSN 33 2000-6 ed. 2