Nabídka vzdělávání – Elektro

Revizní technik elektrických zařízení - přípravný kurz ke zkouškám získání osvědčení revizního technika elektrických zařízení
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - přípravný kurz ke zkouškám pro revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů
Revizní technik elektrických zařízení E4/A - doškolení prodloužení platnosti osvědčení revizního technika elektrických zařízení
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 4-8 a § 10-11