Školení a přezkoušení dle vyhlášky č. 50/78 Sb.

ZKOUŠKY

Zkoušky se týkají § 5 -11. Kurz vyhlášky 50/78 Sb. - §4 je zakončen pouze ověřením znalostí ústními kontrolními otázkami.

Ke zkoušce je třeba doložit tyto doklady

 • Doklad o odborném vzdělání v elektrotechnice
  - výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom
 • Potvrzení o délce praxe
  - lze potvrdit na "Přihlášce", délka praxe je stanovena ve vyhlášce č. 50/78 Sb.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice
  - dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách, lze potvrdit na "Přihlášce")
 • Osvědčení o posledním přezkoušení
  - není nutné - pouze pro ověření předchozích oprávnění, délky praxe

Doporučená literatura pro přípravu ke zkouškám

Ing. Michal Kříž: 
Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost

Jiří Hemerka: 
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část

Ing. Karel Dvořáček: 
Příručka pro zkoušky projektantů elektrických zařízení

Václav Macháček: 
Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000 V

První pomoc při úrazu elektrickou energií