Revizní technik elektrických zařízení - přípravný kurz ke zkouškám


KURZ URČEN PRO

nové uchazeče o získání osvědčení revizního technika elektrických zařízení nebo pro ty, kteří si chtějí jeho rozsah rozšířit.

PROGRAM

 • Zákony, vyhlášky
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Stroje a rozváděče
 • Revize
 • Hromosvody, konzultace
 • Všeobecné předpisy, konzultace

Ke studiu by bylo vhodné mít k dispozici normy uvedené u odpovědí v jednotlivých souborech otázek
(v úvodu kurzu Vám doporučíme ty, které by Vám neměly chybět).

DÉLKA KURZU

celkem 6 dní - 3x 2-denní kurz

LEKTOR

Seznam našich externích lektorů naleznete v sekci NAŠI LEKTOŘI.

PLATNOST OSVĚDČENÍ

5 LET

ZKOUŠKY (pobočka TIČR Liberec)

V průběhu kurzu nám předáte vyplněnou žádost o zkoušku včetně všech požadovaných příloh, kterou zašleme Technické inspekci ČR. Ta Vaši žádost zpracuje a zahájí správní řízení, případně budete vyzváni k jejímu doplnění.

K žádosti o vydání osvědčení je nutno doložit:

 • kopii dokladu o vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, výjimka)
 • údaje o délce praxe (potvrzení zaměstnavatele, čestné prohlášení)
 • kopii potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na  elektrických zařízeních a pro práci ve výškách (doklad nesmí být starší než 1 rok)
 • kopii osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky č.  50/1978 Sb. – minimálně § 6
 • cvičné revizní zprávy na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno

CENA KURZU

nezahrnuje poplatek za zkoušku a vydání osvědčení, který je stanoven vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Jeho výše bude odvozena o Vámi požadovaného rozsahu zkoušky uvedeného v žádosti.

Poplatek musí být uhrazen před konáním zkoušky a bude Vám účtován zvlášť přímo organizací TIČR. Faktura a pozvánka ke zkoušce Vám bude zaslána po předložení žádosti a kompletních dokladů ke zkoušce.

Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení
Rozsah osvědčení Cena (Kč)
E4/A 3.400,-
E3/A 3.400,-
E3/A, E3/B 4.150,-
E3/A, E4/B 4.150,-
E4/A+E3/A 4.150,-
E2/A 4.900,-
E4/A+E3/A, E3/B 4.900,-
E4/A, E4/B + E3/A, E3/B 4.900,-
E1/A 5.650,-
E2/A, E2/B 5.650,-
E1/A, E1/B 6.400,-
Rozšíření stávajícího osvědčení o jeden druh + 750,-
vydání osvědčení + 200,-


TESTOVÉ OTÁZKY

jsou zveřejněny na stránkách Technické inspekce ČR a jsou rozděleny na tyto části:

 • Obecné předpisy
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 • Všeobecné požadavky na elektrická zařízení 
 • Stroje a rozváděče
 • Hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu 
 • Elektrická zařízení s nebezpečím výbuchu 
 • Hromosvody v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 • Zařízení vn, vvn