Seminář pro provozovatele bioplynových stanic


SEMINÁŘ URČEN PRO

provozovatele bioplynových stanic a jejich pracovníky - osoby odpovědné za provoz plynových, elektrických, tlakových a zdvihacích zařízení.

PROGRAM

Cílem semináře je seznámit účastníky (zástupce provozovatele) s požadavky na provozovaná vyhrazená plynová, elektrická, tlaková a zdvihací zařízení bioplynových stanic

Důraz bude kladen na požadavky platných právních a technických předpisů v uvedených oborech a to v souvislosti s provozem těchto zařízení na bioplynových stanicích.

Blok A

  • Základní znalosti a výkon osoby odpovědné v oboru plynových zařízení
  • Základní znalosti a výkon osoby odpovědné v oboru tlakových zařízení
  • Problematika provozu nízkotlakých kotelen

Blok B

  • Základní znalosti a výkon osoby odpovědné v oboru zdvihacích zařízení
  • Základní znalosti a výkon osoby odpovědné v oboru elektrických zařízení

LEKTOŘI

Karel Hnízdil   |   Ing. Jiří Janeček   |   Ing. Josef Vozobule
inspektoři Technické inspekce České republiky v oborech – plynová, tlaková, zdvihací a elektrická zařízení