Školení obsluh tlakových nádob stabilních a vyhrazených plynových zařízení


provedené dle vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb. ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb.  v platném znění a vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb. ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. v platném znění


OSNOVA ŠKOLENÍ

Pasport
Projektová dokumentace

ČSN 69 0012
Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 69 0010
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

ČSN 38 6462
Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití

ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN EN 13480
Kovová průmyslová potrubí

TPG 40301
Použití propan butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel

Související vyhlášky
Uvedení a odstavení zařízení z a do provozu
Provoz zařízení                                
Kontroly, revize, zkoušky


VÝUKOVÉ METODY

  • powerpointová prezentace
  • instruktážní video
  • ověření znalostí - pohovor a kontrolní otázky

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

  • osvědčení k provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky
  • osvědčení k provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky
  • osvědčení k provádění revizí a zkoušek provozovaných tlakových zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky
  • osvědčení k provádění stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky