Školení provozování kontroly skladovacího zařízení dle ČSN EN 15635


OSNOVA ŠKOLENÍ

ČSN  EN 15635
Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení
Termíny a definice
Používání skladovacího zařízení
Bezpečnost používaného zařízení a hodnocení poškozených komponent
Inspekce skladovacích zařízení
Kontrolní postupy po poškození
Pravidla pro měření a klasifikaci poškozených sloupků, výztuh a nosníků
Blokové schéma postupu inspekce
Ověření znalostí

VÝUKOVÉ METODY

  • powerpointová prezentace
  • ověření znalostí - pohovor a kontrolní otázky

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

  • osvědčení o absolvování inspektorské zkoušky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce
  • osvědčení o absolvování kurzu „Řízení a inspekce průmyslové bezpečnosti“ vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
  • osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané Rožnovským vzdělávacím servisem
  • osvědčení o absolvování distančního nadstavbového studia „Systém řízení bezpečnosti a havarijního plánování“ vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce