Školení BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou


KURZ URČEN PRO

Zaměstnance firem se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výškách při činnostech na pracovištích.

OSNOVA ŠKOLENÍ

1. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - vybrané části: §3, §4
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 • únikové cesty a východy
 • podlahy
 • dopravní komunikace, nebezpečný prostor
 • nakládací a vykládací rampy
 • venkovní pracoviště

2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

 • zajištění proti pádu technickou konstrukcí
 • zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky
 • používání žebříků
 • zajištění proti pádu předmětů a materiálu
 • zajištění pod místem práce a jeho okolí
 • shazování předmětů a materiálu
 • přerušení práce ve výškách
 • školení zaměstnanců

3. Rizika na pracovištích (dle materiálu Identifikace rizik)

 • žebříky (jednoduché, dvojité)
 • práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou
 • výrobní a provozní budovy
 • venkovní komunikace a pracoviště
 • výrobní a provozní budovy
 • zvýšené podlahy, plošiny a komunikace
 • podlahy, komunikace, pohyb osob
 • schody a žebříkové výstupy, pohyb osob
 • rampy

 
VÝUKOVÉ METODY

 • powerpointová prezentace,
 • video „Bezpečná práce na stavbách, práce ve výšce a nad volnou hloubkou“,
 • ověření znalostí - pohovor a kontrolní otázky. 

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

 • osvědčení o absolvování inspektorské zkoušky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce,
 • osvědčení o absolvování kurzu „Řízení a inspekce průmyslové bezpečnosti“ vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce,
 • osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané Rožnovským vzdělávacím servisem,
 • osvědčení o absolvování distančního nadstavbového studia „Systém řízení bezpečnosti a havarijního plánování“ vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce.