Jak provádět roční kontroly provozovaných plynových zařízení


SEMINÁŘ URČEN PRO

  • pro osoby pověřené prováděním ročních kontrol dle vyhl. č. 85/1978 Sb.
  • pro osoby, které mají být nebo jsou pověřeny prováděním ročních kontrol plynových zařízení v souladu s požadavkem vyhlášky č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

PROGRAM

Náplň odborného programu vychází z námětů a otázek účastníků již uskutečněných seminářů.

  • Základní požadavky právních předpisů v oboru plynových zařízení pro provádění kontrol
  • Technické požadavky na rozvody plynů
  • Provádění kontrol těsnosti
  • Hodnocení technického stavu provozovaného plynovodu
  • Provozní dokumentace a záznamy
  • Nejčastější závady na plynovodech v provozu
  • Zopakování znalostí formou písemného testu

Účastníkům budou poskytnuty učební texty a obdrží osvědčení o absolvování semináře, které může sloužit jako podklad k pověření pracovníka provozovatele k provádění ročních kontrol rozvodů plynu (viz požadavek §3 vyhl. č. 85/78 Sb.

DÉLKA SEMINÁŘE

1 den

LEKTOR A ODBORNÁ GARANCE

Karel Hnízdil   |   Inspektor Technické inspekce České republiky