Aktuality

XXVI. konference RadiokomunikaceRekordní účast na akcích

XXVI. konference Radiokomunikace

Elektrotechnik mezi paragrafy - seminář Unie soudních znalců

 

Semináře zákona o veřejných zakázkáchINTERNET VĚCÍ - technologie, protokoly, aplikace

Dvoudenní úvodní seminář zaměřený na problematiku Internetu věcí z pohledu výzkumné, akademické, výrobní i provozní sféry.
Program bude zaměřen na oblasti fenomén Internet věcí, Legislativa, Technologie IoT, Radiokomunikační prostředky, Ekonomické pozadí, Hlavní aplikace

Více informací neleznete ...

Nový atomový zákonAtomový zákon - prováděcí vyhlášky k novému zákonu

Dne 10. srpna 2016 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nahradí zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. zohledňuje novou evropskou legislativu, mezinárodní doporučení a standardy a zpřesňuje technické požadavky pro provoz jaderných elektráren. 

Více informací neleznete ...