Nabídka vzdělávání – Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Seč TRADIČNÍ DVOUDENNÍ seminář - květen 2018
Uplynulé vzdělávací akce
Zákon o zadávání veřejných zakázek Tradiční seminář pro pokročilé
Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praha Zadávání veřejných zakázek po roce účinnosti nového zákona
- praktický pohled na věc
Seminář Elektronizace veřejných zakázek NEN z pohledu zavadatele (začátečník)