Testové otázky vyhlášky 50/1978 Sb.


Ve spolupráci s našimi předními lektory a revizními techniky E1B Ing. Miroslavem Strnadem a Ing. Luďkem Horčičkou jsme pro Vás připravili brožuru s téměř 400 testovými otázkami z Vyhlášky 50/1978 Sb.

Otázky jsou členěny do 13 skupin podle zaměření, jako např.:

  • barevné značení vodičů, 
  • zařizovací předpisy,
  • kabely, vedení,
  • ochrana před úrazem elektrickým proudem,
  • aj.

Jednotlivé otázky obsahují (kromě správných odpovědí) také odkazy na konkrétní normy a vyhlášky.

Brožuru je možné objednat:


Tým UNIT