Učební testy pro revizní techniky a odbornou způsobilost v elektrotechnice

Ve spolupráci s našimi lektory a revizními techniky jsme pro Vás připravili učební testy:

  • 630 otázek pro přípravu revizních techniků EZ ke zkouškám TIČR.
  • 450 otázek z Odborné způsobilosti v elektrotechnice (dříve Vyhlášky 50/1978 Sb.)

Obě knihy je možné objednat v tištěné i elektronické podobě v tomto formuláři.

1. pro revizní techniky

Jednotlivé otázky obsahují kromě správných a špatných odpovědí také odborný výklad s citací příslušné vyhlášky, normy nebo zákona.
V případě e-knihy, jsou čísla norem a zákonů zároveň hypertextovými odkazy na jejich detailní znění.

Cena 1 190,- Kč vč. DPH
(+ 150,- Kč poštovné a balné v případě tištěné knihy)
 

2. odborná způsobilosti v elektrotechnice (dříve Vyhláška 50/1978 Sb.)

Otázky jsou členěny do 13 skupin podle zaměření, jako např.:

  • barevné značení vodičů, 
  • zařizovací předpisy,
  • ochrana před úrazem elektrickým proudem,
  • kabely, vedení aj.

Jednotlivé otázky obsahují také zdroj s hypertextovými odkazy na konkrétní vyhlášky, normy či zákony.

Cena:
- zvýhodněná za 400,- Kč vč. DPH pro účastníky kurzu Odborná způsobilost v elektrotechnice nebo
- samostatně za 500,- Kč vč. DPH.
(+ 150,- Kč poštovné a balné v případě tištěné knihy) 

Tým UNIT s.r.o.