Testové otázky Odborné způsobilosti v elektrotechnice (dříve Vyhlášky 50/1978 Sb.)

Ve spolupráci s našimi předními lektory a revizními techniky E1B jsme pro Vás připravili brožuru s téměř 400 testovými otázkami z Odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Otázky jsou členěny do 13 skupin podle zaměření, jako např.:

  • barevné značení vodičů, 
  • zařizovací předpisy,
  • kabely, vedení,
  • ochrana před úrazem elektrickým proudem,
  • aj.

Jednotlivé otázky obsahují (kromě správných odpovědí) také hypertextové odkazy na konkrétní vyhlášky, normy a zákony.

Brožuru ve formátu PDF je možné objednat:

Tým UNIT s.r.o.