Seminář setkání elektrotechniků


Vážení přátelé a účastníci semináře,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za zájem o letošní 15. odborné setkání elektrotechniků 2014, který byl určen pro projektanty, revizní techniky, pracovníky montážních firem a pro všechny, kdo se zajímají o elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Poděkování za podporu patří nejen našim partnerům, ale především odbornému garantovi společnosti GENERI, s.r.o., jehož zástupci připravili kvalitní program. Děkujeme také odbornému konzultantovi z Fyzikálně technického zkušebního ústavu ing. Janu Pohludkovi, který byl jedním z přednášejících.

Pevně věříme, že seminář splnil Vaše očekávání a že se opět setkáme v roce 2015 při dalších vzdělávacích akcích.

Váš tým UNIT


ODBORNÝ GARANT

Generi s.r.o.

PROGRAM - prezentace ke stažení

Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu - legislativa
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu - instalace
Ing. Jan Pohludka | FTZÚ Radvance

Jak eliminovat nebezpečí výběrem vhodného elektrickéh zařízení 1
Ing. Zdeněk Kinšt | Generi, s.r.o.

Jak eliminovat nebezpečí výběrem vhodného elektrickéh zařízení 2
Ing. Zdeněk Kinšt | Generi, s.r.o.

Ochrana elektrických zařízení před účinky pulzních přepětí v prostředí s nebezpečím výbuchu
Generi, s.r.o. 

Osvětlení vnitřních a venkovních prostorech s výskytem nebezpečné atmosféry
Jiří Jasinek | Generi, s.r.o.

Systémy doprovodných ohřevů, technologické ohřevy a vzduchotechnika, ohřevy a ochrana měření a regulace
Elektrické topné kabely, topná tělesa, řídící systém InteliTRACE, aplikace

Stanislav Kinšt | Generi, s.r.o.