• 30letzkušeností
  • 26technickýchoborů
  • 53odbornýchlektorů
  • 55tisícproškolených

Aktuality

Blíží se úspěšný workshop - Praktická měření nejen pro revizní techniky
Seminář je uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem při ověřování bezpečnosti elektrických zařízení nejen z pohledu praxe, ale i současně platné legislativy.
Seminář je určen nejen pro revizní techniky, ale je vhodný pro všechny pracovníky v oboru elektro.

400 testových otázek z Vyhlášky 50/1978 Sb.

Připravili jsme pro Vás brožuru 
s téměř 400 testovými otázkami z Vyhlášky 50/1978 Sb.

Jednotlivé otázky obsahují (kromě správných odpovědí) také odkazy na konkrétní normy a vyhlášky.
Otázky jsou členěny do 13 skupin podle zaměření, jako např.:
- barevné značení vodičů, 
- zařizovací předpisy,
- kabely, vedení,
- ochrana před úrazem elektrickým proudem, aj.

Otevřeli jsme dva nové kurzy v oboru TLAK.
Připravili jsme nové kurzy a školení pro tyto profese:
- obsluha tlakových nádob stabilních - základní i opakovací školení,
- obsluha topičů nízkotlakých kotelen.