Revizní a zkušební technik plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám


KURZ URČEN PRO

 • nové uchazeče o získání osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek a nebo jen zkoušek plynových zařízení
 • revizní techniky, kteří si chtějí jeho rozsah obnovit nebo rozšířit.

PROGRAM

Součástí dvoudenního školení je seznámení se základními požadavky právních a technických předpisů, se zaměřením na přípravu a provádění revizí a zkoušek včetně vystavování zpráv o jejich výsledcích.

Problematika jednotlivých přednášek bude završena aktivní formou opakovacích testů.

Účastníkům budou poskytnuty učební texty, související s činností revizního technika. Obsah učebních textů je opřen o výňatky z aktuálně platných právních předpisů. 

Ke studiu by bylo vhodné mít k dispozici technické předpisy, jejichž značení je uvedeno v jednotlivých souborech otázek od Technické inspekce ČR.

Kurz není ukončen zkouškou a vydáním osvědčení, v rámci tohoto kurzu však budou poskytnuty podklady a objasnění záležitostí individuálních zkoušek.

PLATNOST OSVĚDČENÍ

5 let

DÉLKA KURZU

2 dny

LEKTOR

Jaroslav Rezek   |   revizní technik plynových a tlakových zařízení, lektor odborného plynárenského vzdělávání

 

ZKOUŠKY (pobočka TIČR Hradec Králové nebo Liberec)

Od 1. 1. 2014 je možné provádět ověření odborné způsobilosti pro vydání osvědčení dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č.  174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení pouze na  pobočkách Technické inspekce České republiky. Výjimku z výše uvedeného nařízení může udělit pouze ředitel TIČR.
Týká se pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u firemních žádostí v místě sídla žadatele.

Nové žádosti o ověření odborné způsobilosti pro vydání osvědčení podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení najdete na www.ticr.eu.

Pro zájemce o zkoušku z řad účastníků kurzu můžeme rezervovat termín na pobočce TIČR Liberec. Zkušební otázky pro písemnou část zkoušek jsou zveřejněny na webových stránkách www.ticr.eu.

K žádosti o zkoušku je nutné doložit:

 • kopii stávajícího osvědčení (při prodloužení nebo rozšíření)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání technického směru (pouze u nových uchazečů):
  • maturitní vysvědčení + potvrzení o 3leté praxi
  • vysokoškolský diplom + potvrzení o 1 roku praxe
  • doklad o vyučení + potvrzení o 10ti leté praxi
   (POZOR – pouze pro zkušební techniky plynových zařízení)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práce na technických zařízeních ne starší:
  • do 50 let věku – 6 roků
  • nad 50 let věku – 4 roky
  • cvičnou zprávu o revizi, popř. zkoušce (pouze zkušební technik)


Ceník prověření odborné způsobilosti:

prověření odborné způsobilosti osob k vydání nového osvědčení pro jeden druh 3 400,- Kč
prodloužení platnosti osvědčení po uplynutí doby platnosti pro jeden druh   1 600,- Kč
prověření odborné způsobilosti osob za účelem rozšíření rozsahu o jeden druh nad rozsah základní (za každou skupinu) 750,- Kč
vydání nového osvědčení    200,- Kč
vydání změněného osvědčení (změna údajů) 100,- Kč
za vydání každé stránky opisu osvědčení   100,- Kč

Jednotné ceny za vydání osvědčení EZ jsou dány sazebníkem poplatků, stanoveným vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. v platném znění (úprava vyhláškou č. 461/2013 Sb.). Výše poplatku je odvozena podle požadovaného rozsahu zkoušky uvedeného v žádosti.)

Rozsahy osvědčení C, E, F, G

 • C1 - Tlakové stanice na plynná paliva, PB, plnící zařízení 
 • C2 - Tlakové stanice technických plynů a plnící zařízení
 • E2 - Regulační stanice plynu
 • F1 - Domovní plynovody
 • F2 - Průmyslové plynovody
 • F5 - Rozvody, propanu, butanu a jejich plnění
 • F6 - Rozvody technických plynů
 • G1 - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW
 • G2 - Kotle s výkonem 50 kW a více
 • G3 - Pece a průmyslová tepelná zařízení