Revizní a zkušební technik plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám


KURZ URČEN PRO

  • nové uchazeče o získání osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek a nebo jen zkoušek plynových zařízení
  • revizní techniky, kteří si chtějí jeho rozsah obnovit nebo rozšířit.

PROGRAM

Součástí dvoudenního školení je seznámení se základními požadavky právních a technických předpisů, se zaměřením na přípravu a provádění revizí a zkoušek včetně vystavování zpráv o jejich výsledcích.

Problematika jednotlivých přednášek bude završena aktivní formou opakovacích testů.

Účastníkům budou poskytnuty učební texty, související s činností revizního technika. Obsah učebních textů je opřen o výňatky z aktuálně platných právních předpisů. 

Ke studiu by bylo vhodné mít k dispozici technické předpisy, jejichž značení je uvedeno v jednotlivých souborech otázek od Technické inspekce ČR.

Kurz není ukončen zkouškou a vydáním osvědčení, v rámci tohoto kurzu však budou poskytnuty podklady a objasnění záležitostí individuálních zkoušek.

PLATNOST OSVĚDČENÍ

5 let

DÉLKA KURZU

2 dny

LEKTOR

Jaroslav Rezek   |   revizní technik plynových a tlakových zařízení, lektor odborného plynárenského vzdělávání

 

ZKOUŠKY (pobočka TIČR Hradec Králové nebo Liberec)

Od 1. 1. 2014 je možné provádět ověření odborné způsobilosti pro vydání osvědčení dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č.  174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení pouze na  pobočkách Technické inspekce České republiky. Výjimku z výše uvedeného nařízení může udělit pouze ředitel TIČR.
Týká se pouze ověření odborné způsobilosti zaměstnanců u firemních žádostí v místě sídla žadatele.

Nové žádosti o ověření odborné způsobilosti pro vydání osvědčení podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. na vyhrazená technická zařízení najdete na www.ticr.eu.
Pro zájemce o zkoušku z řad účastníků kurzu můžeme rezervovat termín na pobočce TIČR Liberec. Zkušební otázky pro písemnou část zkoušek jsou zveřejněny na webových stránkách www.ticr.eu.

Více informací včetně aktuálních termínů kurzů pro veřejnost naleznete na našich stránkách 
www.unit.cz/kurz/11/revizni-a-zkusebni-technik-vyhrazenych-plynovych-zarizeni