Obsluha zdvihacích zařízení a vazačů břemen


KURZ URČEN PRO

obsluhu zdvihacích zařízení a vazače břemen

PROGRAM

 • obnovení odborné způsobilosti k obsluze zdvihacích zařízení
 • požadavky na bezpečnou obsluhu a údržbu zdvihacích zařízení
 • pravidla pro bezpečnou manipulaci s břemeny


OSNOVA ŠKOLENÍ

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

ČSN ISO 12480-1 (270143)
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 13414-1 +A2 (024472)
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

ČSN ISO 8792 (270144)
Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání

ČSN ISO 4309 (270056)
Jeřáby - Ocelová lana - Péče, údržba, montáž, prohlídky a vyřazování

ČSN EN 13155+A2 (270139)
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

ČSN EN 1492-1,2,4+A1  
Textilní vázací prostředky

ČSN 27 0140
Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování

ČSN 27 0142
Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)ve znění pozdějších předpisů - ochranná pásma venkovního vedení VN a VVN, havárie a úrazy

Návody výrobce, technická dokumentace a podmínky výrobce

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

V případě základního školení bude průkaz vystaven po praktickém zácviku a následném přezkoušení z obsluhy konkrétního zdvihacího zařízení.
Přílohou prezenční listiny bude potvrzení o praktickém zácviku s podpisem osoby zodpovědné za jeho provedení a prezenční listina z praktických zkoušek

VÝUKOVÉ METODY

 • powerpointová prezentace,
 • každý účastník obdrží v písemné podobě shrnutí nejdůležitějších informací pro bezpečný provoz jeřábů, pro vazače břemen včetně seznamu zakázaných manipulací,
 • příručka „Dorozumívací znamení“, „Bezpečné používání jeřábů“, „Příručka pro vazače břemen“,
 • video "Bezpečná práce při provozu jeřábů a manipulacích s břemeny",
 • ověření znalostí, výstup ze školení - písemný test, prodloužení platnosti průkazu.

PLATNOST OSVĚDČENÍ

Termíny periodických školení nejsou v normě stanoveny, doporučuje se jednou za 12 měsíců.

 • ČSN ISO 12480-1
 • Bezpečné používání jeřábů
 • komentář k ČSN ISO 12480-1 (TECHNO: Ing. Chromečka, Ing. Uhlíř)