Obsluha nákladních výtahů


KURZ URČEN PRO

řidiče výtahů, včetně pověřených osob pro provoz výtahů

PROGRAM

  • správné rozložení přepravovaného nákladu, 
  • zamezení přetěžování, 
  • zajištění bezpečnosti přepravovaných osob a nákladu, 
  • postup při zjištění závady nebo poruchy.


OSNOVA ŠKOLENÍ

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy -  Provoz a servis výtahů
Kvalifikace a základní povinnosti řidiče výtahů dle čl. 5.4 a 5.5.
Rozsah pravidelných provozních prohlídek výtahu dle čl. 5.6.

Podmínky pro vyřazení výtahu z provozu
Zakázané manipulace

VÝUKOVÉ METODY

  • powerpointová prezentace,
  • každý účastník obdrží v písemné podobě shrnutí nejdůležitějších požadavků na odborné pracovníky dle ČSN 27 4002 čl. 6.4 Řidiči výtahů,
  • ověření znalostí - kontrolní otázky v průběhu a na závěr školení.

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

osvědčení k provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky.

PLATNOST OSVĚDČENÍ

Periodická školení nejsou normami stanovena.