Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám


KURZ URČEN PRO

nové uchazeče o získání osvědčení odborné způsobilosti k provádění montáží a oprav plynových zařízení nebo pro ty, kteří si chtějí jeho rozsah obnovit nebo rozšířit.

PROGRAM

1. den

  • Obecné znalosti v oboru plynových zařízení
    (požadavky právních předpisů, vlastnosti plynů, související kvalifikace, bezpečnostní postupy prací)
  • Úvod do problematiky rozvodů zemního plynu (domovní a průmyslové plynovody)

2. den

  • Dokončení problematiky rozvodů zemního plynu
  • Montáže a opravy spotřebičů (do 50 kW, kotle, pece a průmyslová tepelná zařízení)
  • Volitelná náplň a rozsah pro zájemce se širším rozsahem osvědčení.
    např. regulační stanice, tlakové stanice a využití PB, rozvody a využití technických plynů, plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

Problematika jednotlivých přednášek bude završena aktivní formou opakovacích testů.

DÉLKA KURZU

2 dny

LEKTOR

Jaroslav Rezek   |   revizní technik plynových a tlakových zařízení, lektor odborného plynárenského vzdělávání

PLATNOST OSVĚDČENÍ

5 LET

ZKOUŠKY (pobočka TIČR Hradec Králové nebo Liberec)

V případě Vašeho zájmu Vás zařadíme jako uchazeče o zkoušku do hromadné objednávky u Technické inspekce ČR. V průběhu kurzu nám předáte vyplněnou žádost včetně požadovaných příloh.

Více informací včetně aktuálních termínů kurzů pro veřejnost naleznete na našich stránkách 
www.unit.cz/kurz/9/montazni-pracovnik-plynovych-zarizeni.