Ochrana před rentgenovým zářením na stomatologických pracovištích

Ve spolupráci s našim lektorem jsme pro Vás připravili odbornou publikaci pro problematiku radiační ochrany na stomatologických pracovištích.

Obsah brožury:

 • základy fyziky ionizujícího záření, 
 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně,
 • biologické účinky ionizujícího záření,
 • přehled zdrojů ozáření obyvatelstva,
 • cíle a principy radiační ochrany,
 • legislativa v radiační ochraně,
 • registrace pro používání stomatologického rentgenu,
 • kontrolované pásmo a sledované pásmo,
 • dokumentace vedená na stomatologických pracovištích,
 • monitorování na pracovištích,
 • princip činnosti rentgenky, filtry, clony, tubusy,
 • ochrana pracovníků na stomatologických pracovištích,
 • ochrana pacientů na stomatologických pracovištích,
 • testování stomatologických rentgenů, 
 • radiační mimořádné události.

 

Účastníci našich kurzů mají tuto brožuru v ceně kurzovného (v případě online kurzu ve formátu PDF).

Zájemci z řad odborné veřejnosti si mohou uvedenou publikaci v tištěné podobě objednat:  

Tým UNIT s.r.o.