Zvládání a prevence stresu a syndromu vyhoření


NAUČÍME VÁS

Stres

 • Definice stresu a frustrace
 • Význam stresu v životě
 • Diskuse a reflexe o stresorech vyplývajících z povolání účastníků, jejich očekávání
 • Ukázky současných stresorů a vhodné či nevhodné nakládání s nimi

Souvislosti mezi psychickými a fyzickými charakteristikami

Ukážeme Vám, jak změnit přístup, realizovat pozitivní představy a stanovit si osobní priority.
 • Reakce na stres a frustraci
 • Emoce a tělo, nakládání s emocemi
 • Nácvik rozpoznávání stresorů v životě a jejich fyzických a psychických odrazů
 • Diskuse o možnostech využití v praxi účastníků

Psychohygiena

 • Sebepodpůrné dovednosti
 • Určování hranic
 • Komunikační dovednosti, asertivní prvky
 • Možnosti účastníků, autentizující zkušenost

Syndrom vyhoření

 • Definice syndromu vyhoření, jeho podoby
 • Potřeba rozvoje, úspěchu, ocenění a osobních změn
 • Ochrana před syndromem vyhoření
 • Diskuse o možnostech a konkrétním ohrožení účastníků

Shrnutí, reflexe, ukončení

 

VÝUKOVÉ METODY

Výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik praktických technik.