Zaměstnanecké průzkumy


Je to velmi citlivý nástroj zpětné vazby zdola nahoru, který v sobě skrývá neblahá rizika z neznalosti, jak s ním zacházet.

Samotný průzkum a výsledky jsou ovšem jen malou částí celého procesu, který by měl být dobře připraven a zkomunikován, aby tento nástroj nezpůsobil víc škod než užitku.

KURZ JE URČEN PRO

HR, management - všechny stupně

NAUČÍME VÁS

Naučíme se, jak se na průzkum připravit, jak jej provést a co je třeba udělat po něm, a to včetně komunikace a sestavení akčního plánu na zlepšení.
Získáte „kuchařku“ nejlepších doporučených praktik, aby vás průzkum přinesl nejen názory zaměstnanců, ale aby též zvýšil důvěru ve vedení společnosti. 

Seznámíme se s profesionálním přístupem používaným špičkovými firmami:

Poskytneme managementu podklady k přijímání správných rozhodnutí a zefektivnění fungování firmy.
  • jak zaměstnance připravit,
  • jaké jsou rozdíly mezi dobrým a špatným dotazníkem,
  • jak komunikuje ředitel(ka) a vedení během procesu,
  • jak vyčíst z dat „příběh“ vaší firmy,
  • jak komunikovat výsledky,
  • jak zvolit, naplánovat a uskutečnit opatření na zlepšení.

VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, řešení účastníky, sdílení zkušeností ...