Týmový koučink a diverzita


Týmový koučink
Řízení týmů je dnes běžná součást firemního vzdělávání a nástrojem k rozvoji pracovníků za podpory kouče. Koučink ukáže cestu k řešení problémů, rozvíjí způsobilost koučovaného a využívá jeho silných stránek a rezerv.

Diverzita
Podnikání a vedení společností stále dominují muži. Ovšem ženy tvoří až 60% absolventů univerzit a doktorandů. Navíc genderová diverzita není jediná, se kterou musí zaměstnavatel umět pracovat. Je to diverzita věková, národnostní i další.

Dovedeme Vás efektivní cestou k vnímání řešení a dosažení cílů s respektováním osobnosti koučovaného.
  • Proč usilovat o diverzitu ve skladbě zaměstnanců?
  • Kde je efektivní a kde naopak?
  • Jak zabránit stereotypnímu přístupu k lidem a jak vytvořit podmínky v práci, aby jejich individuální odlišnost nebyla překážkou, ale naopak jim umožnila plně rozvinout svůj potenciál
  • Jak zajistit, aby různorodí zaměstnanci, pokud se nám je podaří získat, u nás zůstali a neodcházeli, protože se cítí na okraji díky své odlišnosti. Jak se musí změnit firemní kultura, tj. chování i rétorika, aby společnost dokázala připravit prostředí pro všechny zaměstnance a aby tito ze sebe rádi vydali to nejlepší.
LINKA

KURZ JE URČEN PRO

Management – všechny stupně, zaměstnanci

NAUČÍME VÁS

Vysvětlíme Vám nejnovější poznatky z organizační psychologie týkající se chování kolektivu.
Naučíme Vás základní techniky, které pomohou k vytvoření a vedení týmu a definujeme si role vedoucího týmu.
Dozvíte se, jak řídit různorodé týmy, aby podávaly špičkový výkon.
Naučíme Vás, proč by měla být diverzní sestava zaměstnanců, co to firmě přinese a jaké nároky to postaví před vedení.
Kdy fungují nejlépe týmy homogenní a kdy diverzní?

VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, řešení účastníky, sdílení zkušeností ...

LEKTOR  |  Ivana Watsonová

Leadership a business konzultant, specialista HR, mnohaleté zkušenosti z facilitace nejrůznějších pracovních skupin v Čechách i v zahraničí.