Timemanagement - čas neřídíme, řídíme sami sebe v čase


NAUČÍME VÁS

Úvod do problematiky timemanagementu

Kurz určený každému, kdo chce efektivně řídit svůj čas a dosáhnout tak rychleji svého cíle.
 • znalosti, dovednosti, předsudky, zlozvyky
 • jednoduché zásady
 • mých 30 ztrátových časů
 • paretovo pravidlo v praxi
 • životní cíle

Jak zlepšit hospodaření s časem - techniky

 • mapování činnosti
 • posuzování činnosti
 • přesouvání činnosti
 • moji rušiči a co s nimi

Management času

 • jak rozumně rozložit čas
 • co pomůže
 • co odsouváme a proč
 • stop odsouvání


VÝUKOVÉ METODY

výklad, skupinová práce, individuální práce, testy