Komunikace v telefonním styku


NAUČÍME VÁS

Zaměříme se na profesionální vedení telefonického rozhovoru, zkvalitnění jeho formy i obsahu.

Úvod do problematiky

  • cíle telefonátů x faktory úspěchu

Rétorika v telefonu

Zlepšíte svou práci s hlasem, zvládání konfliktních situací, efektivní argumentaci i aktivní naslouchání.
  • Pozitivní formulace, přesvědčivá argumentace
  • Metoda otázek, aktivní naslouchání
  • Technika řeči, hlas

Profesionální vedení rozhovoru

  • Fáze úspěšného rozhovoru
  • Kroky profesionálního vedení rozhovoru v praxi

Obtížné situace a jejich zvládnutí

 

VÝUKOVÉ METODY

výklad, nácvik, modelové situace, řešení situací z praxe