Teambuilding - týmová spolupráce


NAUČÍME VÁS

Cílem kurzu je rozvoj dovedností v oblasti týmové spolupráce. Naučíme vás, jak se připravit na roli v týmu, zaměříme se na identifikaci role v týmu, pozitivní rozvoj mezilidských vztahů, vzájemnou spolupráci ve skupině. 

Úvod do problematiky

Nedílnou součástí programu je také zpětná vazba, komunikace v týmu a brainstorming.
  • vymezení pojmů
  • vznik týmu
  • komunikace v týmu
  • role v týmu

Role v týmu

  • jaká je má role v týmu
  • jak rozvíjet vztahy v týmu
  • jak rozvíjet spolupráci v týmu
  • jak rozvíjet komunikaci v týmu

Modelové situace

  • řešení situací z praxe
  • hry

 

VÝUKOVÉ METODY

výklad, diskuse, skupinová cvičení, testy, brainstorming, hry