Řízení podle kompetencí


Získáte odpovědi na otázky, jako jsou např.:

Řízení dle kompetencí se používá v mnoha fázích pracovního života jednotlivce i celé společnosti.
  • Co to jsou kompetence a jaké druhy kompetencí existují?  Co to jsou klíčové kompetence?
  • Jak je budeme kategorizovat, aby s nimi uměli manageři a zaměstnanci pracovat a rozuměli jim?
  • Které kompetence se dají rozvíjet snadno a které téměř ne?
  • Jaký model řízení dle kompetencí je vhodný pro vaši firmu?
  • Jak máme kompetence hodnotit, jak vést rozhovor s hodnoceným, jak je překlopit do rozvojového plánu?
  • Kdo za to zodpovídá, jaká je kolem kompetencí administrativa a jak to všechno zvládnout.
     

KURZ JE URČEN PRO

HR, management - všechny stupně

NAUČÍME VÁS

Dozvíte se, co to jsou kompetence, jak se dělí a jak je používat v různých fázích pracovního života zaměstnance.
Ukážeme vám, jak nejlépe kompetence popsat, jak stanovujeme, hodnotíme a rozvíjíme úrovně kompetencí ve firmách. 

VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, řešení účastníky, sdílení zkušeností ...