Řešení konfliktů na pracovišti


Ptáte se často

Konflikty v práci jsou drahé, stojí firmu čas, energii i ztratu důvěry zaměstnanců
  • jak pracovat s názorovými rozdíly, aby nepřerostly v konflikt,
  • jak řešit konflikty, aby byl zachován funkční vztah mezi stranami,
  • jak využít zásad mediace jako způsobu smírného řešení sporů.  

KUZR JE URČEN PRO

HR, top management, střední management

NAUČÍME VÁS

V interaktivním semináři se vás zeptáme,

  • co vás nejvíc trápí,
  • s čím si nevíte rady,

a vybavíme vás návody a tipy,

  • jak konfliktům předejít,
  • jak je řešit, když už vypuknou.

Naučíme se zacházet s názorovými rozdíly, aby nepřešly v konflikt. Když už máme konflikt, jak ho vyřešit, aby byl zachován vztah.

Probereme zásady mediace, ale také manažerský přístup k řešení konfliktů s nadřízeným, kolegy a podřízenými. Naučíte se konflikt rozpoznat a budete vědět, jak jednat.

VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, řešení účastníky, sdílení zkušeností.