Účinné strategie při řešení konfliktních situací


NAUČÍME VÁS

Konfliktová situace, základy řešení konfliktů

Naučíme vás, jak zefektivnit proces rozhodování a jak objevit a zdokonalit schopnost řešit problémy.
 • Vymezení pojmů a klasifikace, teorie vzniku konfliktu
 • Nejčastější příčiny vzniku konfliktu
 • Modelové situace - rozbor a nácvik
 • Reflexe osobních zkušeností z praxe účastnic/účastníků

Problémový klient

 • Typologie problémových klientů
 • Strategie zvládání komunikace s konfliktním klientem, asertivita
 • Modelové kazuistiky z praxe cílové skupiny
 • Konkrétní zkušenosti účastnic/účastníků a jejich reflexe

Prevence vzniku konfliktních situací

 • Obecné zásady
 • Modelové situace a nácvik
 • zkušenost se sebou v konfliktní situaci - reflexe vlastních schopností
 • Reflexe konkrétních zkušeností z praxe

Efektivní strategie řešení

 • Obecné postupy

Modelové situace vycházející z praxe cílové skupiny účastníků

 • Zvládání emocí, prevence syndromu vyhoření
 • Nácvik vhodných reakcí a účinných strategií
 • Práce s osobními zkušenostmi účastnic a účastníků, jejich reflexe

Shrnutí

 

VÝUKOVÉ METODY

výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik