Firemní kultura


Firemní kultura zasahuje do všech firemních procesů a úzce souvisí s rozhodovacími procesy a řízením společnosti. Změna firemní kultury je dlouhodobý proces, při kterém se projevuje rozdílná adaptabilita zaměstnanců.

Studie prokazují, že firemní kultura může firmu posílit nebo ji také zničit.
  • Vyhovuje nám současná firemní kultura, a pokud ne, jaké jsou poznatky a procesy na její změnu?
  • Co musí udělat vedení, kdy může očekávat viditelné změny, jak vysvětlit zaměstnancům, že budou platit jiné normy chování?
  • Jak vůbec možno změnit firemní kulturu?

Kultura a firemní hodnoty jsou pro mnohé neuchopitelými pojmy a jako takové často končí jen jejich proklamací a vyvěšením na nástěnkách. LINKA

KURZ JE URČEN PRO

HR, management - všechny stupně

NAUČÍME VÁS

Na semináři se dozvíte, proč je budování firemní kultury důležité pro prosperitu firmy, jak ji můžeme měřit, jaké jsou výhody a úskalí silné firemní kultury a jak postupovat, chceme-li firemní kulturu změnit.

Seminář bude veden za aktivní účasti všech, budeme sdílet své zkušenosti a porovnávat je s osvědčenými praktikami. Na začátku si zahrajeme krátkou simulační hru a zkusíme identifikovat, popsat a zhodnotit danou kulturu.

VÝUKOVÉ METODY

Interaktivita, případové studie, řešení účastníky, sdílení zkušeností ...