Etiketa a společenské chování


KURZ JE URČEN PRO

Kurz je určen tomu, kdo se chce cítit dobře a nechce, aby ho jakákoli společenská událost vyvedla z míry. 

NAUČÍME VÁS

Úvod do společenské etikety a její prostředky

Etiketa zahrnuje normy zdvořilosti a taktního chování.
  • pravidla společenského chování
  • zásady pro každý den
  • princip přednosti a jeho hlavní ukazatelé

Základní dovednosti společenského styku

  • pozdrav, představování, oslovování, titulování, podání ruky

Společenská konverzace

  • zásady společenské konverzace
  • tabu témata
  • umění naslouchat

Etiketa na pracovišti - jednání s klientem

Vizitky, navštívenky - používání, mezinárodní zkratky

Etiketa a telefon

Neobvyklé společenské situace - zvládání společenských prohřešků a konfliktních situací

Image pracovníka

Modelová společenská událost - způsob chování, přípitek, konzumace občerstvení, zasedací pořádek

 

VÝUKOVÉ METODY

Interaktivní výklad s diskusí, příklady z praxe, hraní rolí, praktické řešení modelových a reálných situací, skupinová práce, diskuse (individuální, skupinová).