Efektivní vedení porad


NAUČÍME VÁS

Zlepšete své porady, ukážeme Vám jak. Porady jsou nutnou součástí každé managerské pozice.
Typy, cíle, přínosy, chyby a nedostatky porad jsou cílem našeho semimáře.

Operativní porada

Efektivity porad dosáhneme i atraktivním způsobem toku informací místo nudy a stresu. 
 • Účel, příprava, složení
 • Taktika jednání, zásady jednání
 • Řešení konfliktů, přijímání závěrů

Manažerská porada

 • Účel, příprava, zásady jednání
 • Přijímání rozhodnutí
 • Skupinové rozhodování - klady, zápory, bariéry
 • Vyhodnocení porady

Kontrolní porada

 • Účel, příprava, příprava otázek
 • Postup, kontrola úkolů, prezentace

Krizová porada

 • Preventivní krizové porady, řídící krizové porady

Strategická porada

 • Postup, analýza vnějšího prostředí/konkurenční schopnosti,
 • Základní strategická rozhodnutí

Typy předsedajících

 • Přehled, přednosti a nedostatky jednotlivých typů

Taktiky ovlivňování předsedajících

Typy účastníků porad

 • Přehled, přínosy a rizika jednotlivých typů
 • Techniky vedení jednotlivých typů

 

VÝUKOVÉ METODY

výklad, skupinová práce, individuální práce, testy